Atskats uz karjeras nedēļu 2020 pamatskolā “Rīdze”

 • 1.a  klase kopā ar audzinātāju Ilzi Zālīti cītīgi ir izzinājusi tēmu par karjeru un profesijām. Trīs mācību stundu garumā skolēni izzināja vecāku profesijas, darbojās grupās, veidoja burtu mīklas un atklāja arī savas nākotnes ieceres.

30.10. Manas māmiņas / tēta profesija.

6.11. Dažādās profesijas. Darbošanās grupā ( attēlu kolāža, burtu mīkla)

13.11. Mana nākotnes profesija.

Trīs mācību stundu garumā skolēni iepazina padziļināti karjeras tēmu.

 • 1.b klase kopā ar klases audzinātāju Baibu Breijeri klases stundā mācījās par tēmu “Klau, sadzirdi savas iespējas!”, lai bērnus sagatavotu patstāvīgam darbam brīvlaika nedēļā

– Bērni iepazinās ar jēdzieniem – karjera, profesija.

– Kopīgi mēģināja izprast saukli “Klau, sadzirdi savas iespējas!

– Strādāja ar tekstu. Iepazina policista profesiju.

– Minēja mīklas par dažādu profesiju pārstāvjiem.

Brīvlaika nedēļā 1.b klases bērni saņēma uzdevumu izpētīt vecāku profesiju. Bija jāveido plakāts un jāsagatavo atbildes uz šādiem jautājumiem:

– Kā sauc mammu vai tēti?

– Kādu profesiju vecāks ir apguvis?

– Ko darbā dara ( darba pienākumi)?

– Kādus darbarīkus, aprīkojumu izmanto?

Sociālo zinību un klases stundā bērni prezentēja savu veikumu. Stāstīja par vecāku profesiju. Paldies klases audzinātājai, skolēniem un vecākiem par interesantajām karjeras stundām!

 • 2.a klase kopā ar audzinātāju Silviju Āriņu karjeras nedēļai veltītus pasākumus īstenoja jau 14.oktobrī.  Pie klases ciemojās Olivera tētis un  stāstīja par karavīra profesiju un jaunsargiem. Bija iespēja katram izmēģināt smago ekipējuma vesti, izpētīt ieroci un lodes, mēģināt tēmēt mērķī. Skolēni nākamajās stundās prezentēja savus darbu par profesijas pārstāvi, kurš varētu būt nākotnē un kurš vēl nepastāv.  Savos darbos bērni zīmēja ne tikai cilvēka izskatu, bet arī darba vidi, darbam nepieciešamās lietas. Stāstīja, kādi būs profesijas pienākumi, kā izskatīsies darba vieta, kādus instrumentus vai ierīces šajā profesijā pielietos, kā ģērbsies profesijas pārstāvis, cik gara būs viņa darba diena, kādām īpašībām jāpiemīt strādājot šajā profesijā.
 • 3.a klase un audzinātāja Valentīna Lavrinoviča veica ļoti atbildīgu darbu – skolēni paši intervēja vecākus par profesijām un veidoja video. Interesanti bija tas, ka skolotāja neiedeva gatavus intervijas jautājumus, bet mudināja skolēniem pašiem tos padomāt, kā rezultātā visi darbi bija lieliski, ar humoru, ļoti dažādi, interesanti un pamācoši. Klases video prezentāciju laikā piedalījās arī karjeras konsultante Solvita Lauzēja, kas novērtēja klases veikumu! Paldies klases audzinātājai par iniciatīvu un skolēniem par interesanto veikumu!
 • 4.a klasē kopā ar klases audzinātāju Ingunu Salmiņu Karjeras nedēļā tika veidotas kolāžas, tas gan bija mājas darbs, jo lielākā daļa bērnu nemaz nezināja, ko īsti vecāki darbā dara, vai arī kāda ir vecāku profesija. Rezultātā sanāca ļoti interesantas kolāžas. Bērni ar aizrautību un lepnumu par saviem vecākiem stāstīja. Pārējie ar interesi klausījās. Pēc katra stāstījuma kopīgi izrunājām un izsecinājām, kādas zināšanas un prasmes varētu būt nepieciešamas kādā konkrētā profesijā.
 • Savukārt, 4.b klasē kopā ar audzinātāju Ēriku Leisu Karjeras nedēļas ietvaros iepazinās ar profesiju pasauli, izpētot, kā lietot mājas lapu: profesijupasaule.lv. Klasei notika divas klases stundas, kurās tika runāts par profesijām un klasē viesojās lektors- deju skolotāja, kura rādīja un stāstīja par savu profesiju, kā arī visa klase mācījās deju.
 • 5.a klase kopā ar audzinātāju Valdu Gavari  Karjeras nedēlas tēmas tika izzinātas attālināti tiešsaistē kopā ar  vairākām mammām – Elizabetes Keišas mammu Guntu Keišu; viņa klasei interesanti pastāstīja par darbu Aizsardzības ministrijā finanšu jomā; Fabio Rošā mamma par savu darbību Vides aizsardzībā, Rūdolfa Šverna mamma par ārlietu ministrijas darbību, par diplomātiju un valodām. Trīs skolēni  pastāstīja par vecāku darbu. Tā bija lieliska un interesanta pieredze tiešsaistē izzināt interesanto vecāku darbu!
 • 5.b klase kopā ar audzinātāju Ingu Vīksnu zīmēja savu nākotnes vīziju, runāja par lielajiem un mazajiem mērķiem. Tā kā pēc karjeras nedēļas sākās attālinātais mācību process, šī saruna par nākotnes vīziju tiks turpināta vēl.  Kopumā klases saruna bija ļoti jauka un vērtīga!
 • Savukārt, 6.-9.klašu audzēkņi piedalījās attālinātās karjeras nedēļas stundās. Klašu audzēkņi noskatījās un analizēja vairākus video un izprata šī gada saukli “Klau! Sadzirdi savas iespējas!”. Skolēniem attālināti bija iespēja izpētīt rīkus, kas palīdz pieņemt karjeras lēmumus. Skolēni izveidoja savas atziņas, kuras ieguvuši analizējot video.
 • Piemēram, interesantākās un vērtīgākās skolēnu atziņas bija:
 • Dzīvē ir jānodarbojas ar to, kas tev patīk, nevis ar to, kas labāk patiks citiem!
 • Ļoti būtiski ir sekot saviem, nevis svešiem sapņiem!
 • Ir jāuzklausa dažādu cilvēku ieteikumi, bet arī jāturpina sava mīļotā lieta.
 • Nevar iegūt savu sapni, neattīstot mazos soļus līdz tam.
 • Ja tu dzīvē vēlies sasniegt kaut ko konkrētu, tad tev pēc tā arī jāsniedzas, jo tu esi savas karjeras veidotājs.
 • Ir jāieklausās sevī un to, ko tu vēlies, nevis tavi vecāki vai radi.
 • Jāizdara pašam savas izvēles, taču tad, kad nezini, pajautā kādam cilvēkam, kam uzticies.
 • Manas atziņas par šo tēmu un video, ir tas, ka ir daudz profesiju izvēles, un dari, kas tevi padara priecīgu, no tiem es esmu sapratusi, ka par šo tēmu ir jādomā jau jaunā vecumā.
 • Man ir jāsāk domāt, kādu profesiju es gribu apgūt, strādāt nākotnē. u.c.
 • Vecāko klašu skolēni piedalījās tiešsaistes diskusijā “Uzklausi, padomā un izlem pats!’ Savukārt, vecākiem bija dota iespēja piedalīties tiešsaistes diskusijā “Karjeras lēmums. Kā virzīt? Kā uzklausīt? Kā atbalstīt?” Paldies klases audzinātājām Lailai Jēkabsonei, Baibai Galiņai, Dacei Brokai, Davei Vaivodei, Ivetai Birkmanei, Maritai Pjusei, Evijai Vaskai un Initai Gerševicai par tiešsaistes klases stundu vadīšanu un karjeras tēmu aktualizēšanu Latvijas Karjeras nedēļas laikā!