Mūzika

Zēnu koris (7 – 15 g.vec.)

1.- 4.klašu koris (7-10 g.vec.)

5.- 9.klašu koris (11-16 g.vec.)

Senās mūzikas ansamblis “Lirum”(19-25 g.vec.)

Muzikālās attīstības pulciņš “Saulīte”(5-7g.vec.)

Bērna muzikālā attīstība notiek pakāpeniski, pamatojoties uz iedzimtiem dotumiem, kas katram cilvēkam ir atšķirīgi. To ietekmē piemērota muzikālā vide, regulāras rotaļnodarbības muzikālās attīstības pulciņā.

Instrumentālie  ansambļi (vijoles, ģitāras, flautas, klarnetes un saksafona, muzikālās attīstības 9-15 g.vec.)

Uzņem audzēkņus ar priekšzināšanām attiecīgo instrumentu spēlē. Ansambļos tiek iestudēts latviešu un pasaules komponistu radīts repertuārs.