Covid – 19

Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes

Izolācijas laiks skolēniem un pirmskolas izglītības iestāžu bērniem, kuri inficējušies ar Covid-19:

  1. var atsākt apmeklēt izglītības iestādi 8.dienā, ja pēdējo 24 stundu laikā nav bijuši slimības simptomi.
  2. Atsākot apmeklēt izglītības iestādi, nav nepieciešams uzrādīt laboratoriskās testēšanas rezultātu vai ārsta izziņu.

INFORMĀCIJA PAR ANTIGĒNA TESTU VEIKŠANU PIEEJAMA ŠEIT!

Skolas rīcība, ja iestādē ir reģistrēts Covid 19 gadījums

Ja bērnam, atrodoties skolā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums):

  • izolē bērnu atsevišķā labi vēdināmā telpā, kurā nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar bērnu pirms tam, klātbūtni.
  • nepieciešams lietot sejas masku, ievērot roku higiēnu, pēc iespējas ievērot distanci
  • sazinās ar bērna vecākiem, kas nekavējoties ierodas pēc bērna.
  • vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu
  • bērns tiks ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriešanās skolā pieļaujama ar ģimenes ārsta izziņu un negatīvo Covid-19 testu.