Radošās industrijas

Dizaina priekšmetu meistardarbnīca (7-16 g.vec.) – dizaina priekšmetu meistardarbnīcā radām un mācāmies. Stikls, ģipsis, papīrs vai jebkurš cits materiāls, radoši iepazīts un izmantots, top par rotu, skulptūru, dekoru vai vienkārši ko sirdij tuvu. Paralēli praktiskajam darbam mācāmies un attīstām krāsu izjūtu, kompozīcijas pamatprincipus, radošu pasaules redzējumu.

Datorgrafikas pulciņš – datorgrafikas pamatu apgūšana veicina izpratnes veidošanos par mūsdienu tehnoloģiju iespējām un to izmantošanu. Datorgrafika sniedz priekšstatu par datordizaina veidošanas pamatiem un iespējām. Mūsdienu skolēni nav iedomājami bez šīm vienkāršajām tehnoloģiskajām zināšanām un prasmēm.