“Dari pats!”

(dalībnieku vecums  7 – 14 gadi)

Vadītāja Iveta Laure

Darbs ar papīru, kartonu, koku un citiem “vieglajiem” materiāliem. Skicēsim, zīmēsim, rasēsim ar lineālu, griezīsim ar šķērēm un nazīti, līmēsim ar dažādām līmēm, zāģēsim, urbsim, slīpēsim, krāsosim…

Veidosim objektus dažādu svētku reizēm.

Piedalīsimies izstādēs un konkursos Rīgā, Latvijā un ārzemēs.

 

……………………………..

Datorgrafika

(dalībnieku vecums  7 – 9 gadi)

Pulciņa vadītāja Marta Rēvele

Programmā audzēkņi strādā datorklasē vektorgrafikas programmā. Sākumā tiek iegūtas pamat zināšanas par figūrām, līnijām, krāsu laukumu ieklāšanu, kopēšanu, rotēšanu u.c. Vēlāk tiek veidoti darbi atbilstoši uzdotajām tēmām. Ar ļoti labiem panākumiem darbi piedalās konkursos.

…………………………………..

Dizaina priekšmetu meistardarbnīca

(dalībnieku vecums  7 – 16 gadi)

Pulciņa vadītāja Marta Rēvele

Studijā tiek veidoti neliela izmēra dekoratīvi dizaina priekšmeti. Audzēkņi apgūst kompozīcijas veidošanas, dekorēšanas pamatprincipus, krāsu saskaņu. Veido gan telpiskus, gan darbus plaknē. Piedalās konkursos un izstādēs.

…………………………..

Lego pulciņš

(dalībnieku vecums  7 – 9 gadi)

Pulciņa vadītāja Dagnija Ramane

Pulciņa nodarbībās audzēkņiem, darbojoties ar Lego klučiem, tiek dota lieliska iespēja apgūt iemaņas un prasmes, kuras attīsta satvērienu, roku kustību precizitāti, tausti, dzirdi, redzi kā arī māca apgūt acu un roku sadarbību. Radošais darbs ar Lego klucīšiem kā mācību iespēja.

……………………………………

Žurnālistikas un medijpratības pulciņš

Vadītāja Ilva Skulte

 

………………………..