Pamatskola ” Rīdze” ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotības iestāde

Skolas adrese: Rīga, Kr.Valdemāra iela 2, LV – 1050

Pamatskolas “Rīdze” direktore Iveta Birkmane, tel. 67848044

Pamatskolas “Rīdze” direktores vietniece pamatizglītībā Baiba Rudene, tel.67848043

Pamatskolas “Rīdze” direktores vietniece interešu izglītībā Inga Ķepule, tel. 67848046

Pamatskolas “Rīdze” direktores vietniece interešu izglītībā Gunta Rudene, tel. 67848045

Pamatskolas “Rīdze” saimniecības pārzine Iveta Tēraude, tel. 67848050

Pamatskolas “Rīdze” interešu izglītības metodiķes, atbildīgās par mūzikas studiju  Arta Grīna, Olita Liepiņa tel. 67848050

Pamatskolas “Rīdze” direktores vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā Ilva Ulduka tel. 67848047

Lietvedības pārzine Evija Miķelsone, tel. 67848042

E-pasts:
ridzeps@riga.lv

E-adrese:

Sociālie tīkli:

Atrašanās vieta kartē: