Rīgas valstspilsētas matemātikas 73. olimpiāde:

Tomass Rukmanis-Počs  ( 6.b)  II vieta, skolotāja Baiba Galiņa

Rīgas valstspilsētas 49. latviešu valodas un literatūras olimpiāde:

Anna Kalniņa  (9.a) Atzinība, skolotāja Ilona Zvanere

Rīgas valstspilsētas 45. bioloģijas olimpiāde:

Agneta Elīza Auziņa  ( 9.b ) Atzinība

                                                      skolotāja Laila Jēkabsone

Rīgas valstspilsētas 29. vēstures olimpiāde:

Miķelis Jaunromāns  ( 9.a )   Atzinība

Kristiāns Deins Jēgers ( 9.b ) Atzinība

                                                      skolotāja Valda Gavare

Rīgas valstspilsētas olimpiāde angļu valodā:

Ritvars Jaksons ( 4.a ) II vieta

Adele Šakauska ( 8.b ) II vieta

Diāna Jandava ( 6.a ) Atzinība

Aleksa Reizniece ( 8.b ) Atzinība

                                                             skolotāja Dace Vaivode

                                                            skolotāja Anastasija Cinne

Rīgas informātikas (programmēšanas) valsts 36. olimpiādes 2. posms:

Juris Stakens ( 8.a ) Atzinība

                                                                                     skolotāja Marita Pjuse

Rīgas valstspilsētas krievu valodas glītrakstīšanas konkurss:

Katrīnai Onužānei ( 6.b )  I vieta

skolotāja Jeļenai Jemeļjanovai

Ziemeļvalstu ģimnāzija atzinības raksts 9. klašu skolēnu ERUDĪCIJAS KONKURSĀ angļu valodā:

  1. Elizabete Kļaviņa (9.b)
  2. Emīlija Jermute (9.b)
  3. Rolands Ranka (9.b)
  4. Kristiāns Deins Jēgers (9.b)

                                                            skolotāja Dace Vaivode

                                                                skolotāja Sandra Šteinberga