Teātra sporta pulciņš

(Dalībnieku vecums 9-16 gadi)

Pulciņa vadītāji Laila Jēkabsone, Juris Vizbulis

…………………………………………….

Jauniešu Teātra studija “Mēs”

(dalībnieku vecums 14-23 gadi)

Studijas vadītājas Ligita Smildziņa; Dārta Nora Pauļuka-Sadlovska, tel. 28444205

Teātra studijā Tu varēsi izkopt ķermeņa valodu, runas prasmes un apgūsi aktiermeistarību. Varēsi izvēlēties – vai piedalīties lugu iestudējumos, vai apgūt improvizācijas teātra spēli ( arī improvizācijas teātra īpaši atraktīvo formu – teātra sportu). Teātra nodarbībās iespējams  iepazīt sevi, pētīt cilvēku līdzīgumu un atšķirīgumu. Satikties ar jauniešiem, kurus, tāpat kā Tevi , interesē teātris. Nāc un mēs visi  kopā radīsim  izrādi !