Angļu valoda

(dalībnieku vecums 4 -7 gadi)

Pulciņa vadītāja Ilze Strode

Angļu valodas nodarbībās bērni caur spēlēm un videomateriāliem apgūst sezonai aktuālas tēmas, tādejādi papildinot vārdu krājumu ar jauniem vārdiņiem, frāzēm, dziesmām angļu valodā.

……………………………………..

Krievu valodas nodarbības

(dalībnieku vecums 7 – 9 gadi)

Pulciņa vadītāja Valentīna Lavrenoviča

…………………………………………

Spāņu valodas nodarbības

(dalībnieku vecums 8 – 11 gadi)

Pulciņa vadītāja Laimara Kardenasa

……………………………………..

Franču valodas nodarbības  bērniem   no 8 līdz 11 gadiem

(dalībnieku vecums 8 – 11 gadi)

Pulciņa vadītāja Kristīne Šāvēja

…………………………………..