Vakara mūzikas studija

Mācību sākums 2023./2024.mācību gadā 11.septembrī plkst.17.00 – iepazīšanās vai tikšanās ar pedagogiem.

 Vakara mūzikas studija izveidota 1993. gadā pie Bērnu un jauniešu nama “Rīdze” ar nosaukumu Vakara mūzikas skola “Rīdze”. Tagad tā pārtapusi interešu izglītības programmā – Vakara mūzikas studija, mūsu mājvieta – pamatskola “Rīdze” Valdemāra ielā 2. Te mācās jauni cilvēki no 15 līdz 25 gadu vecumam. Ir atvērta arī pieaugušo programma, kurā savu sapni var īstenot cilvēki jebkurā vecumā. Mūsu audzēkņiem mūzika ir vaļasprieks, tādēļ visbiežāk viņi apvieno savu darbu vai mācības kādā no vispārizglītojošajām skolām vai augstskolām ar mācībām Vakara mūzikas studijā.

Vakara mūzikas studija realizē interešu izglītības programmu un nodarbības notiek darba dienu vakaros pēc plkst.17.00 un sestdienās.

Interesi par mācībām bieži izrāda jaunieši, kuru sapnis un vēlme ir mācīties kādu no instrumentiem, bet zināšanu šajā jomā nav vai tās ir minimālas.

Daudzi mūsu audzēkņi bērnībā nodarbojušies ar mūziku, bet tad kādu laiku to aizmirsuši, tāpēc mēs piedāvājam iespēju mācīties arī sagatavošanas kursā. Ir audzēkņi, kuri vēlas mainīt instrumentu, jo bērnībā apgūtais vairs nešķiet aktuāls. Pie mums to var droši realizēt.

Mācības notiek, pateicoties daļējam pašvaldības un vecāku vai pilngadīgo audzēkņu līdzmaksājumam, pamatojoties uz MK 05.07.2016. noteikumiem Nr.445 un RD 23.12.2012. lēmumu Nr.5376. Līdzmaksājums jāveic uz kontu “Biedrība pamatskolas “Rīdze” attīstībai”, licences Nr. DIKS-19-236-ail, kas izsniegta Izglītības, Kultūras un sporta departamentā Interešu izglītības programmas “Instrumentālā mūzika, kamermuzicēšana un solfedžo” īstenošanai. Interesentiem  pēc 25 gadu vecuma piedāvājam mācību programmu pieaugušajiem, bet mācības jāapmaksā 100% apmērā.

Pēc Vakara mūzikas studijas absolvēšanas audzēkņi saņem pamatskolas “Rīdze” interešu izglītības programmas izsniegtu apliecinājumu par 2 gadu programmas apguvi instrumentu spēlē, akadēmiskajā vai džeza un populārās mūzikas dziedāšanā, kā arī mūzikas teorētisko priekšmetu apguvē.

Katru mācību gadu uzņemšana Vakara mūzikas studijā notiek septembra pirmajā nedēļā. Augusta otrajā pusē pedagogi potenciālos audzēkņus gaida uz konsultācijām. Uz iestājeksāmenu līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam un fotogrāfijai 3x4cm izmērā. Iestājeksāmenu un konsultāciju saraksts pieejams mājas lapā www.ridze.lv vai skolā uz vietas – Valdemāra ielā 2.

Nāciet un darbosimies kopā!

Klasiskā programma

Mācību ilgums ir 2 gadi. Ir iespēja mācīties arī sagatavošanas kursā.

Specialitātes:

 • Akadēmiskā dziedāšana
 • Vijoļspēle
 • Ģitāras spēle
 • Basģitāras spēle
 • Kompozīcijas klase
 • Klavierspēle
 • Klarnetes spēle
 • Saksofona spēle
 • Flautas spēle
 • Blokflautas spēle

Papildus izvēlētajai specialitātei audzēkņi apgūst zināšanas šādos mācību priekšmetos:

 • Solfedžo
 • Vispārējās klavieres (tiem audzēkņiem, kuriem specialitāte nav klavieres)
 • Klasiskā harmonija
 • Mūzikas teorija
 • Ansamblis
 • Latviešu un ārzemju mūzikas literatūra
 • Skatuves kultūra (izvēles priekšmets)

Populārās mūzikas un džeza programma

Mācību ilgums – 2 gadi.

Specialitātes:

 • Ģitāras spēle
 • Basģitāras spēle
 • Saksofona spēle
 • Klavierspēle
 • Populārās mūzikas un džeza dziedāšana

Papildus izvēlētajai specialitātei audzēkņi apgūst zināšanas šādos mācību priekšmetos:

 • Modernā harmonija
 • Improvizācija
 • Vispārējās klavierēs (individuāla nodarbība tiem audzēkņiem, kuru specialitāte nav klavieres)
 • Solfedžo (izvēles priekšmets)
 • Skatuves kultūra (izvēles priekšmets)

Mēs ļoti lepojamies ar saviem absolventiem!

Ar zelta burtiem pasaules mūzikas vēsturē ierakstīts gan Marinas Rebekas, kas savu pirmo muzikālo izglītību guvusi Vakara mūzikas skolā “Rīdze”, gan Elīnas Mitinas – Kazaņas operas un baleta solistes  vārds.

Latvijas mūzikas laukā sevi jau pierādījuši tādi mūsu absolventi kā Oskars Herliņš, Jūlija Vasiļjeva, Valters Sprūdžs, Emīls Dreiblats, Artūrs Liede un daudzi citi.

Mūsu absolventi sastopami arī Latvijas vadošajos koros kā dziedātāji. Vairāki Vakara mūzikas skolas absolventi, tai skaitā Oskars Patjanko, Mārtiņš Garkevičs, Ieva Zemīte, Artūrs Zvirbulis un citi vēl mācās vai jau absolvējuši arī Jāz. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju vai Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskolu dažādās, ar mūziku saistītās specialitātēs. Jeļena Saveļjeva pašreiz mācās Mūzikas akadēmijā Milānā. Jūlija Paršuto pēc Jāz.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas absolvēšanas turpina mūzikas studijas maģistratūrā Anglijā.

Girts Pavēnis un Oskars Herliņš pēc mācībām „Rīdzē” un studijām mūzikas augstskolā atgriezušies pie mums, kur veiksmīgi strādā jau kā pedagogi.

Tiksimies „Rīdzē”!