Vakara Mūzikas studija

Vakara mūzikas skola “Rīdze” tika izveidota 1993.gadā pie Bērnu un jauniešu nama “Rīdze”. Tagad tā pārtapusi interešu izglītības programmā – Vakara mūzikas studija, mūsu mājvieta – pamatskola “Rīdze”, Valdemāra iela 2. Te mācās jauni cilvēki no 15 līdz 25 gadu vecumam. Ir atvērta arī pieaugušo programma, kurā savu sapni var īstenot cilvēki jebkurā vecumā. Mūsu audzēkņiem mūzika ir vaļasprieks, tādēļ visbiežāk tiek apvienots darbus vai mācības kādā no vispārizglītojošajām skolām vai augstskolām ar mācībām Vakara mūzikas studijā.

Vakara mūzikas studija realizē interešu izglītības programmu un nodarbības notiek darba dienu vakaros pēc plkst.17.00 un sestdienās.

Interesi par mācībām bieži izrāda jaunieši, kuru sapnis un vēlme ir mācīties kādu no instrumentiem, bet zināšanu šajā jomā nav vai tās ir minimālas.

Daudzi mūsu audzēkņi bērnībā darbojušies mūzikā, bet laika noilgums dara savu, tāpēc mēs piedāvājam iespēju apgūt zināšanas arī sagatavošanas kursā. Ir audzēkņi, kuri vēlas mainīt instrumentu, jo kādreiz apgūtais vairs nešķiet aktuāls. Pie mums šos sapņus var arī realizēt.

Interešu izglītības programmai ir pašvaldības budžeta daļējs finansējums nodarbībām un daļējs vecāku vai pilngadīgu audzēkņu līdzmaksājums individuālajām nodarbībām, pamatojoties uz MK 05.07.2016. noteikumiem Nr.445 un Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas izsniegtu licenci Nr. DIJL-23-218-ail, izsniegta 2023.gada16.augustā “Biedrībai pamatskolas “Rīdze” attīstībai”, kas pilnībā ļauj realizēt šo interešu izglītības programmu. Interesentiem  pēc 25 gadu vecuma mācības nākas finansēt no personīgā budžeta.

Pēc Vakara mūzikas studijas absolvēšanas audzēkņi saņem pamatskolas “Rīdze” interešu izglītības programmas izsniegtu apliecinājumu par divu mācību gadu (džeza un populārās mūzikas programmā), divu vai trīs gadu (klasiskajā programmā) apguvi instrumentu spēlē, kompozīcijā, akadēmiskajā vai džeza un populārās mūzikas dziedāšanā, kā arī mūzikas teorētisko priekšmetu apguvē.

Katru mācību gadu uzņemšana Vakara mūzikas studijā notiek septembra pirmajā nedēļā. Augusta otrajā pusē pedagogi potenciālos audzēkņus gaida uz individuālām konsultācijām. Iestājpārbaudījumu un konsultāciju saraksts pieejams mājas lapā vai skolā uz vietas – Valdemāra ielā 2.

Nāciet un darbosimies kopā!

 

 

Klasiskā programma

Mācību ilgums ir 2 gadi. Ir iespēja mācīties arī sagatavošanas kursā.

Specialitātes:

 • Akadēmiskā dziedāšana
 • Vijoļspēle
 • Ģitāras spēle
 • Kompozīcijas klase
 • Klavierspēle
 • Klarnetes spēle
 • Saksofona spēle
 • Flautas spēle
 • Blokflautas spēle

Papildus izvēlētajai specialitātei audzēkņi apgūst zināšanas šādās mācībās:

 • Solfedžo
 • Vispārējās klavieres (tiem audzēkņiem, kuriem specialitāte nav klavieres)
 • klasiskā harmonija
 • mūzikas teorija
 • kolektīvā muzicēšana
 • skaņu māksla (izvēles programma)
 • aranžēšana
 • skatuves kultūra (izvēles programma)

 

Populārās un džeza mūzikas programma

Mācību ilgums – 2 gadi.

Specialitātes:

 • Ģitārspēle
 • Basģitāras spēle
 • Saksofona spēle
 • Klavierspēle
 • Kompozīcijas klase
 • Populārās mūzikas un džeza dziedāšana

Papildus izvēlētajai specialitātei audzēkņi apgūst zināšanas šādos mācībās:

 • Modernā harmonija
 • Improvizācija
 • Vispārējās klavierēs (individuāla nodarbība tiem audzēkņiem, kuru specialitāte nav klavieres)
 • Solfedžo (izvēles programma)
 • Skatuves kultūra (izvēles programma)
 • Skaņu māksla (izvēles programma)

 

Mēs ļoti lepojamies ar saviem absolventiem!

Ar zelta burtiem pasaules mūzikas vēsturē ierakstīts Marinas Rebekas vārds, kura savu pirmo muzikālo izglītību guvusi Vakara mūzikas skolā “Rīdze”, lepojamies ar Jūliju Vasiļjevu, kura kļuvusi par vienu no spilgtākajām šī brīža Latvijas Nacionālās operas solistēm,  kā arī pazīstams ir Elīnas Mitinas – Kazaņas operas un baleta solistes  vārds.

Latvijas mūzikas laukā sevi jau pierādījuši tādi mūsu absolventi kā Oskars Herliņš, Valters Sprūdžs, Emīls Dreiblats, Artūrs Liede un daudzi citi, kas ik pa brīdim uzmirdz pie mūzikas mākslas debesīm.

Mūsu absolventi sastopami arī Latvijas profesionālajos koros un vadošajos amatieru koros kā dziedātāji. Vairāki Vakara mūzikas skolas absolventi, tai skaitā Oskars Patjanko, Mārtiņš Garkevičs, Ieva Zemīte, Lauma Kazāka, Artūrs Zvirbulis un citi vēl mācās vai jau absolvējuši arī Jāz. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju vai Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskolu dažādās, ar mūziku saistītās specialitātēs. Jeļena Saveļjeva absolvējusi Mūzikas akadēmiju Milānā. Jūlija Paršuto pēc Jāz.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas absolvēšanas turpināja mūzikas studijas maģistratūrā Anglijā.

Girts Pavēnis un Oskars Herliņš pēc mācībām Vakara mūzikas skolā „Rīdze” un vēlāk studijām mūsu mūzikas augstskolā atgriezušies pie mums un ir lieliski pedagogi Bērnu un Vakara mūzikas studijās. Aplis noslēdzas – mēs mācāmies paši un pēc tam mācām jaunos! Tādēļ –

 

Tiksimies „Rīdzē”!