VAKARA MŪZIKAS STUDIJA

Iestājpārbaudījumi

Studija realizē interešu izglītības programmu

un programmu “Instrumentālā mūzika, kamermūzika un solfedžo”.

Piedāvājam mācības vienā no programmām:

· Klasiskā programma

· Džeza un populārās mūzikas programma

Divi iestājpārbaudījumi:

· 1. iestājpārbaudījums: Izvēlētā specialitāte

05.09.2024. plkst.17.00

Jāizpilda 1 skaņdarbs instrumenta spēlē (iespējamās specialitātes: klavierspēle; vijoļspēle; ģitārspēle; basģitāras spēle; saksofona spēle; klarnetes spēle; flautas spēle; blokflautas spēle vai kompozīcijas klasē). Ja specialitāte solodziedāšana vai akadēmiskā dziedāšana – jādzied 1 tautasdziesma (vismaz 3 panti).

Ja audzēknim nav iemaņu instrumenta spēlē, bet vēlas to apgūt, arī tad uz iestājpārbaudījumu ir jāierodas.

· 2. iestājpārbaudījums: solfedžo, muzikālo dotību pārbaude 06.09.2024. plkst.17.00

Ja audzēknis solfedžo nav iepriekš apguvis, arī tad uz iestājpārbaudījumu jāierodas, plānota muzikālo dotību pārbaude.

Līdzi jābūt pasei vai ID un 1 fotogrāfijai 3x4cm. Iepriekšējas pierakstīšanās nav. Mācības notiek darba dienās pēc plkst.17.00 vai sestdienās.

Lūdzam visus sagaidīt otrā pārbaudījuma beigas ap plkst.17.40. Rezultāti būs pieejami uzreiz pēc tā. Nepieciešamās dokumentācijas veikšana. Jautājumi, atbildes.

Pirmā mācību diena – 9. septembris plkst.17.00 – iepazīšanās ar pedagogiem, grupu nodarbību saraksti, individuālo nodarbību sarakstu veidošana.

Uzņemam jauniešus vecumā no 15 līdz 25 gadiem un audzēkņus arī pēc 25 gadu vecuma (par pilnu pašapmaksu). Par individuālajām nodarbībām iespējams līdzmaksājums programmas “Instrumentālā mūzika, kamermūzika un solfedžo” realizācijai (MK noteikumi Nr.445, Pedagogu darba samaksa, lietvedības, telpu īres maksa), 2023./2024.māc.g. sastādīja EUR 92.42 mēnesī (izlīdzinātais maksājums IX-V).

Nodarbību pašapmaksa 2023./2024.māc.g. – EUR 121.80 mēnesī.

Konsultācijas izvēlētajā specialitātē un solfedžo iestājpārbaudījumiem

28.08.2024. plkst.17.00 – 18.30*

· Jautājumi par mācībām Vakara mūzikas studijā

Arta Grīna 1-19.kab.

· Konsultācija solfedžo pārbaudījumam, klasiskā vai džeza un populārās mūzikas programma

Ped. Laila Nikalovska – Putniņa 4-20.kab.

· Akadēmiskā dziedāšana, klasiskā programma

(sagatavot latviešu tautas dziesmu, vismaz 3 pantiņi)

Ped. Inese Jasmane –Rūrāne

· Vijoļspēle, klasiskā programma

Ped. Gerda Dazarte

· Kompozīcijas klase, klasiskā vai populārā un džeza programma

Ped. Oskars Herliņš

· Klavierspēle, klasiskā programma

Ped. Alīna Lielmeža

· Klavierspēle, džeza un populārās mūzikas programma

Ped. Krists Saržants

· Flautas spēle, blokflautas spēle, klasiskā programma

Ped. Laura Ezera

· Ģitāras spēle, klasiskā vai džeza un populārās mūzikas programma

Ped. Ģirts Pavēnis

· Klarnetes vai saksofona spēle, klasiskā vai džeza un populārās mūzikas programma

Ped.Jēkabs Nīmanis

· Konsultācija Solo dziedāšanā, džeza un populārās mūzikas programmā

26.08. plkst.17.00 -18.30 4-20.kab.:

(sagatavot latviešu tautas dziesmu, vismaz 3 pantiņi)

Ped. Kārlis Saržants

* Kurā telpā strādās pedagogs – vaicāt dežurantam.

Mācības Vakara mūzikas studijā

Klasiskā programma

Mācības 2 gadi + sagatavošanas kurss (ja nav priekšzināšanu).

Specialitātes (jāizvēlas viena):

· Akadēmiskā dziedāšana

· Kompozīcijas klase

· Klavierspēle

· Vijoļspēle

· Ģitārspēle

· Basģitāras spēle

· Saksofona spēle

· Klarnetes spēle

· Flautas spēle

· Blokflautas spēle

Divos mācību gados paredzētās nodarbības:

Individuālas nodarbības – izvēlētā specialitāte un vispārējās klavieres.

Grupu nodarbības – solfedžo, mūzikas teorija, mūzikas literatūra, klasiskā harmonija, skaņu māksla, aranžēšana, skatuves kultūra.

Džeza un populārās mūzikas programma

Mācības – 2 gadi.

Specialitātes:

· Ģitārspēle vai

· Basģitāras spēle

· Populārās mūzikas un džeza dziedāšana

· Saksofona spēle

· Klavierspēle

· Kompozīcija (populārā un džeza mūzika)

Divos mācību gados paredzētās nodarbības:

Individuālas nodarbības 1x nedēļā – izvēlētā specialitāte un vispārējās klavieres.

Grupu nodarbības – improvizācija, modernā harmonija, solfedžo, skaņu māksla, aranžēšana, skatuves kultūra.

 

__________________________________________________

 

Vakara mūzikas skola “Rīdze” tika izveidota 1993.gadā pie Bērnu un jauniešu nama “Rīdze”. Tagad tā pārtapusi interešu izglītības programmā – Vakara mūzikas studija, mūsu mājvieta – pamatskola “Rīdze”, Valdemāra iela 2. Te mācās jauni cilvēki no 15 līdz 25 gadu vecumam. Ir atvērta arī pieaugušo programma, kurā savu sapni var īstenot cilvēki jebkurā vecumā. Mūsu audzēkņiem mūzika ir vaļasprieks, tādēļ visbiežāk tiek apvienots darbus vai mācības kādā no vispārizglītojošajām skolām vai augstskolām ar mācībām Vakara mūzikas studijā.  

Vakara mūzikas studija realizē interešu izglītības programmu un nodarbības notiek darba dienu vakaros pēc plkst.17.00 un sestdienās. 

Interesi par mācībām bieži izrāda jaunieši, kuru sapnis un vēlme ir mācīties kādu no instrumentiem, bet zināšanu šajā jomā nav vai tās ir minimālas.  

Daudzi mūsu audzēkņi bērnībā darbojušies mūzikā, bet laika noilgums dara savu, tāpēc mēs piedāvājam iespēju apgūt zināšanas arī sagatavošanas kursā. Ir audzēkņi, kuri vēlas mainīt instrumentu, jo kādreiz apgūtais vairs nešķiet aktuāls. Pie mums šos sapņus var arī realizēt.  

Pēc Vakara mūzikas studijas absolvēšanas audzēkņi saņem pamatskolas “Rīdze” interešu izglītības programmas izsniegtu apliecinājumu par divu mācību gadu (džeza un populārās mūzikas programmā), divu vai trīs gadu (klasiskajā programmā) apguvi instrumentu spēlē, kompozīcijā, akadēmiskajā vai džeza un populārās mūzikas dziedāšanā, kā arī mūzikas teorētisko priekšmetu apguvē.  

Katru mācību gadu uzņemšana Vakara mūzikas studijā notiek septembra pirmajā nedēļā. Augusta otrajā pusē pedagogi potenciālos audzēkņus gaida uz individuālām konsultācijām. Iestājpārbaudījumu un konsultāciju saraksts pieejams mājas lapā vai skolā uz vietas – Valdemāra ielā 2.  

Nāciet un darbosimies kopā! 

 

Klasiskā programma 

Mācību ilgums ir 2 gadi. Ir iespēja mācīties arī sagatavošanas kursā. 

Specialitātes: 

 • Akadēmiskā dziedāšana  
 • Vijoļspēle 
 • Ģitāras spēle 
 • Kompozīcijas klase 
 • Klavierspēle 
 • Klarnetes spēle  
 • Saksofona spēle  
 • Flautas spēle 
 • Blokflautas spēle 

Papildus izvēlētajai specialitātei audzēkņi apgūst zināšanas šādās mācībās:  

 • Solfedžo  
 • Vispārējās klavieres (tiem audzēkņiem, kuriem specialitāte nav klavieres) 
 • klasiskā harmonija 
 • mūzikas teorija 
 • kolektīvā muzicēšana  
 • skaņu māksla (izvēles programma) 
 • aranžēšana 
 • skatuves kultūra (izvēles programma) 

 

Populārās un džeza mūzikas programma 

Mācību ilgums – 2 gadi. 

Specialitātes: 

 • Ģitārspēle 
 • Basģitāras spēle 
 • Saksofona spēle 
 • Klavierspēle 
 • Kompozīcijas klase 
 • Populārās mūzikas un džeza dziedāšana 

Papildus izvēlētajai specialitātei audzēkņi apgūst zināšanas šādos mācībās:  

 • Modernā harmonija 
 • Improvizācija  
 • Vispārējās klavierēs (individuāla nodarbība tiem audzēkņiem, kuru specialitāte nav klavieres) 
 • Solfedžo (izvēles programma) 
 • Skatuves kultūra (izvēles programma) 
 • Skaņu māksla (izvēles programma) 

 

Mēs ļoti lepojamies ar saviem absolventiem! 

Ar zelta burtiem pasaules mūzikas vēsturē ierakstīts Marinas Rebekas vārds, kura savu pirmo muzikālo izglītību guvusi Vakara mūzikas skolā “Rīdze”, lepojamies ar Jūliju Vasiļjevu, kura kļuvusi par vienu no spilgtākajām šī brīža Latvijas Nacionālās operas solistēm kā arī pazīstams ir Elīnas Mitinas – Kazaņas operas un baleta solistes  vārds.  

Latvijas mūzikas laukā sevi jau pierādījuši tādi mūsu absolventi kā Oskars Herliņš, Valters Sprūdžs, Emīls Dreiblats, Artūrs Liede un daudzi citi, kas ik pa brīdim uzmirdz pie mūzikas mākslas debesīm. 

Mūsu absolventi sastopami arī Latvijas profesionālajos koros un vadošajos amatieru koros kā dziedātāji. Vairāki Vakara mūzikas skolas absolventi, tai skaitā Oskars Patjanko, Mārtiņš Garkevičs, Ieva Zemīte, Lauma Kazāka, Artūrs Zvirbulis un citi vēl mācās vai jau absolvējuši arī Jāz. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju vai Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskolu dažādās, ar mūziku saistītās specialitātēs. Jeļena Saveļjeva absolvējusi Mūzikas akadēmiju Milānā. Jūlija Paršuto pēc Jāz.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas absolvēšanas turpināja mūzikas studijas maģistratūrā Anglijā. 

Girts Pavēnis un Oskars Herliņš pēc mācībām Vakara mūzikas skolā „Rīdze” un vēlāk studijām mūsu mūzikas augstskolā atgriezušies pie mums un ir lieliski pedagogi Bērnu un Vakara mūzikas studijās. Aplis noslēdzas – mēs mācāmies paši un pēc tam mācām jaunos! Tādēļ –  

 

Tiksimies „Rīdzē”!