“Maza skoliņa pašā Rīgas centrā”, tā pirms desmit gadiem teica 26 sākumskolas “Rīdze” skolēni, ar cerībām, ticību un prieku skatoties savas skolotājas acīs, 1. septembrī pārkāpjot tikko atvērtās skoliņas slieksni Grēcinieku ielā 28. Taču vēstures laikmeta grieži un dzestrais politikas vējš ietekmē arī sākumskolas “Rīdze” likteni. No 2001. gada 1. septembra skolas mājvieta ir Kr. Valdemāra iela 2.

2023./2024. mācību gadā Pamatskolā “Rīdze” mācās 544 skolēni. ”Rīdzes” pedagogu kolektīvs kā allaž ir krāsains, radošs un darbā ieinteresēts. Mūsu skolā viss mācību un darba process virzīts galvenokārt uz skolēna kā personības attīstību, sadarbību skolēni – skolotājs un sadarbību ar vecākiem.

Skolas direktore Iveta Birkmane

Direktora vietniece izglītības jautājumos Baiba Rudene

Direktora vietniece metodiskajā darbā Iluta Asermane

Direktora vietniece interešu izglītībā Inga Ķepule, Gunta Rudene

Direktora vietnieks informācijas tehnoloģiju jomā Daniels Fomins

Koordinatori audzināšanas darbā Laila Jēkabsone, Ilze Zālīte

2023./2024. mācību gadā pamatskolā “Rīdze” ir 18 klases:

 • 1.a klase – audzinātāja Silvija Āriņa
 • 1.b klase – audzinātāja Iluta Asermane
 • 2.a klase – audzinātāja Valentīna Lavrinoviča
 • 2.b klase – audzinātāja Liene Lintiņa
 • 3.a klase – audzinātāja Ingūna Salmiņa
 • 3.b klase – audzinātājaAgnese Zicmane
 • 4.a klase – audzinātāja Ilze Zālīte
 • 4.b klase – audzinātāja Baiba Breijere
 • 5.a klase – audzinātāja Gabriēla Kazlovska
 • 5.b klase – audzinātāja Dace Vaivode
 • 6.a klase – audzinātājaAmanda Štrausa
 • 6.b klase – audzinātājaAnastasija Cinne
 • 7.a klase – audzinātāja Baiba Rudene
 • 7.b klase – audzinātājaSolvita Lauzēja
 • 8.a klase – audzinātāja Valda Gavare
 • 8.b klase – audzinātāja Inga Vīksna
 • 9.a klase – audzinātāja Laila Jēkabsone
 • 9.b klase – audzinātāja Baiba Galiņa
 • Mācību priekšmetu skolotāji:
 • Vēstures un ģeogrāfijas skolotāja Valda Gavare
 • Vizuālās mākslas skolotāja Dace Broka
 • Matemātikas skolotāja Baiba Galiņa
 • Matemātikas skolotāja  Gabriēla Kazlovska
 • Inženierzinību, matemātikas skolotāja Dzintra Slavinska
 • Bioloģijas, dabaszinību un sociālo zinību skolotāja Laila Jēkabsone
 • Ķīmijas skolotājs Niks Grīnbergs
 • Datorikas skolotāja Māra Podiņa
 • Latviešu valodas un literatūras skolotāja Ilona Zvanere
 • Latviešu valodas, literatūras un teātra mākslas skolotāja Inga Vīksna
 • Angļu valodas skolotāja Dace Vaivode
 • Angļu valodas skolotāja Amanda Štrausa
 • Angļu valodas skolotāja Anastasija Cinne
 • Angļu valodas un sociālo zinību skolotāja Sandra Šteinberga
 • Vācu valodas skolotāja Santa Jansone
 • Sporta un veselības mācības skolotājs Artūrs Rozenbahs
 • Sporta un veselības mācības skolotājs Dzintars Pārums
 • Sporta un veselības mācības skolotājs Kristaps Zālītis
 • Diazaina un tehnoloģiju skolotāja Zane Kļaviņa
 • Dizaina un tehnoloģiju skolotājs Ziedonis Miķis
 • Mūzikas skolotājs Juris Vizbulis
 • Mūzikas skolotāja Inita Gerševica
 • Mūzikas skolotāja Baiba Rudene
 • Krievu valodas skolotāja Tatjana Koļcova 
 • Krievu valodas skolotāja Jeļena Jemeļjanova
 • Fizikas skolotāja Ieva Spriņģe
 • Sociālo zinību skolotāja Solvita Lauzēja
 • Psihologs Agrita Ronesala
 • Sociālais pedagogs Daiga Kazāka
 • Logopēds Ilze Šaķe
 • Speciālais pedagogs Ilze Jerāte
 • Pedagogu palīgi Dagmāra Enkuzena
 • Pedagoga palīgs Agnese
 • Pedagoga palīgs Olga Moskovkina