Ēdienkarte pamatskolā “Rīdze” 03.04. – 06.04.

Ēdienkarte 1. – 4. klašu solēniem

Ēdienkarte 5. – 9. klašu skolēniem

Launaga ēdienkarte

Bezglutēna ēdienkarte 1. – 4. klasei

Bezglutēna ēdienkarte 5. – 9. klasei

Ēdienkarte skolēniem ar piena nepanesamību 1 – 4. lasei

Ēdienkarte skolēniem ar piena nepanesamību 5. – 9. klasei

 

REKVIZĪTI LAUNGA APMAKSAI

SIA „FRISTAR”
Vienotais reģ.Nr.40003658252
A/S „SWEDBANK”
kods: HABALV22
konts: LV60 HABA 0551 0062 2740 4

Nepieciešamā informācija, kas OBLIGĀTI jānorāda, maksājot ar bankas pārskaitījumu:· skolas nosaukums· bērna vārds un uzvārds· klase· par periodu no ____ līdz _________.

MAKSA PAR LAUNAGU (viena ēdienreize) – 1,30 eiro (ar PVN), līdz katras nedēļas CETURTDIENAI (ieskaitot)  samaksāt par nākošo nedēļu !

Maksājumi, kurus nevar identificēt, tiks nosūtīti atpakaļ un bērns netiks barots!

Ja ir veikta samaksa par launagu, skolas kavējuma gadījumā un arī atgriežoties skolā, lūdzam attiecīgajā dienā no  plkst. 7.30 līdz plkst. 8.30 informēt skolās ēdnīcu, nosūtot SMS uz tālr. 29 477 741. SMS jānorāda pilns skolēna vārds, uzvārds, klase, datums vai datumi,  kad launags tiek atteikts.

Paraugs: Atsaku launagu Jānim Ozolam, 2.a kl., 05.02.2023.