Ēdienkarte skolas pusdienām un launagam 22.11. – 13.11. 

Nedēļas ēdienkarte 1. – 4. klašu skolēniem

Nedēļas ēdienkarte 5. – 9. klašu skolēniem

Nedēļas ēdienkarte 1. – 4. klašu skolēniem ar piena nepanesamību

Nedēļas ēdienkarte 5. – 9. klašu skolēniem ar piena nepanesamību

Bezglutēna ēdienkarte 1. – 4. klašu skolēniem

Bezglutēna ēdienkarte 5. – 9. klašu skolēniem

Launaga ēdienkarte 1. – 4. klašu skolēniem

Veģetārā ēdienkarte 1. – 4. klašu skolēniem

Veģetārā ēdienkarte 5. – 9. klašu skolēniem

 

 

 

REKVIZĪTI LAUNGA APMAKSAI

SIA „FRISTAR”
Vienotais reģ.Nr.40003658252
A/S „SWEDBANK”
kods: HABALV22
konts: LV60 HABA 0551 0062 2740 4
MAKSĀJUMA UZDEVUMĀ LŪDZAM UZRĀDĪT:
          – skolas nosaukums,
          – kāda klase,
          – skolēna vārds, uzvārds,
          – ēdienreizes nosaukums,
          – ēdienreizes cena,
          – par kādu periodu samaksāts.

MAKSA PAR LAUNAGU (viena ēdienreize) – 1,00 eiro, vēlams līdz katras nedēļas TREŠDIENAI samaksāt par nākošo nedēļu !

LAUNAGA ATTEIKŠANA – tel. nr. 29477741 (Sanita).