REKVIZĪTI LAUNGA APMAKSAI

SIA „FRISTAR”
Vienotais reģ.Nr.40003658252
A/S „SWEDBANK”
kods: HABALV22
konts: LV60 HABA 0551 0062 2740 4
MAKSĀJUMA UZDEVUMĀ LŪDZAM UZRĀDĪT:
– skolas nosaukums,
– kāda klase,
– skolēna vārds, uzvārds,
– ēdienreizes nosaukums,
– ēdienreizes cena,
– par kādu periodu samaksāts.

MAKSA PAR LAUNAGU (viena ēdienreize) – 1,00 eiro, vēlams līdz katras nedēļas TREŠDIENAI samaksāt par nākošo nedēļu !

LAUNAGA ATTEIKŠANA – tel. nr. 29477741 (Sanita).