No 16. – 20. oktobrim pamatskolā “Rīdze” norisināsies Karjeras nedēļa. Šī gada Karjeras nedēļas sauklis ir Tavs prasmju portfelis.

Piedāvātās aktivitātes skolēniem, skolotājiem un vecākiem:

16.10. “Prasmes Tavai karjerai”, tiešsaistes nodarbība skolotājiem, karjeras konsultantiem un vecākiem.

VIAA nodrošinās lekciju “Konkurētspējīgas prasmes” –  tiešraide plkst. 18.30.

17.10. “Attīsti personīgās prasmes!” – mācību stundās skolotāji akcentēs prasmes, kuras noder ikvienā profesijā.

18.10. IT prasmju diena: IT eksāmens, mācību stunda, programmēšanas nodarbība 5. – 9. klasēs;

19.10. “Iepazīsti profesionālās prasmes!” – iespēja skolēniem izzināt dažādas profesijas, tiekoties ar vecākiem vai dažādu profesiju pārstāvjiem.

20.10. “Mans prasmju portfelis” – katrs novērtē savas prasmes.

 

Atkarībā no katras klases stundas, aktivitāšu norise var mainīties.

Lai izdodas skolēniem atklāt savas prasmes!

Uz tikšanos karjeras nedēļā!

Skolas vadība

Pamatskolas „Rīdze” Karjeras nedēļas 2023 atskats

Sākumskolā skolēni klasēs tikās karjeras stundās, kurās par savu profesiju stāstīja dažādu profesiju pārstāvji – klasēs viesojās advokāts, Hokeja skolas Grīziņkalns treneris Krišjānis Rēdlihs, tiesas redaktors, divi pārdevēji, ārsti, publiskās runas speciālists, būvinženieris,  IT speciālists bankā, projektu vadītāja, zinātniece, reklāmas aģentūras vadītājs, izstāžu kurators un frizieris u. c.

1.a klase karjeras stundā tikās ar būvinženieri un IT speciālistu bankā. Skolēniem bija interesanti iepazīties ar klases vecāku profesijām, tikties ar cilvēku, kurš nav ikdienā nestrādā skolā, saprast, kāpēc nepieciešams mācīties, kādas prasmes noteikti jāapgūst visās profesijās.

1.b klase iepazina izstāžu kuratora un friziera profesijas. Viesi sniedza priekšstatu par prasmēm, kuras ir jāapgūst skolā, kas noderīgas dažādās profesijās.

2.a klasē viesojās viesis no finanšu nozares. Karjeras nedēļas ietvaros klase devās ekskursijā uz “Ausekļu” dzirnavām, “Poļu” namu, Bauskas pili, izzinot gan dažādas profesijas, gan uzņēmumu darbību un ikdienu. Vērtīgi bija izzināt dažādas profesijas, jo skolēniem radās priekšstats par to daudzveidību.

2.b klase devās ekskursijā uz Latvijas Televīziju, kur iepazinās ar režisora, skaņu operatora, gaismotāja darbu, devās uz uzņēmumu “Pūres šokolāde” un “Pūres dārzi”. Skolēniem bija iespēja klātienē būt uzņēmumos un redzēt, uzzināt darbinieku amatus, redzēt darbavietas iekārtojumu, darba laikus. Pašiem skolēniem patika iejusties darbinieku lomās.

3.a klasē viesojās 5 vecāki: tiesas redaktors, 2 pārdevēji, ārsts, publiskās runas speciālists. Klases stundā fantazēja par savu nākotnes profesiju, pārējās dienās iepazina vecāku profesijas. Vērtīga bija vecāku ciemošanās, jo beidzot uzzināja, ko īsti dara ikdienā vecāki un pats galvenais, kādas prasmes ir nepieciešamas konkrētajā profesijā.

3.b klasē viesojās četri viesi: ārste, projektu vadītāja, zinātniece, reklāmas aģentūras vadītājs. Notika klases karjeras stunda “Prasmju portfelis”. Nozīmīgs bija vecāku (viesu) uzsvars uz to, ka it viss skolā apgūstamais tiešām noderēs arī “lielajā “dzīvē un ka caur mācību priekšmetiem tiek apgūtas daudzas vērtīgas prasmes.

4.a klase klases stundā tikās ar zvērinātu advokātu, kā arī tikās ar Latvijas Radio darbiniekiem un pildīja uzdevumus. Skolēni rakstīja atgriezenisko saiti par tikšanās norisēm un nepieciešamajām prasmēm. Vērtīga bija pieredze tiekoties ar dažādu profesiju pārstāvjiem.

4.b klasē viesojās Hokeja skolas Grīziņkalns treneris Krišjānis Rēdlihs. Klases stundā runājām par tēmu “Mans prasmju portfelis”un bija vērtīgi runāt par prasmēm, kuras piemīt katram pašam. Skolēni ļoti aktīvi iesaistījās, vērtēja paši sevi un pamatoja savas domas. Šī tēma vēl tiks turpināta. Vērtīgi bija arī tas, ka hokeja treneris iepazīstināja ar prasmēm, kas nepieciešamas sportistam un paskaidroja, kur šīs prasmes vēlāk noder dzīvē.

 

Pamatskolas skolēni karjeras stundās izzināja savu prasmju portfeli – prasmes, kuras šobrīd viņiem piemīt un kuras būs nepieciešamas nākotnē, kā arī tikās pārsvarā ar drošības jomas speciālistiem, kuri runāja par prasmēm šajā jomā. Klases tikās ar pārstāvjiem no Zemessardzes, karavīriem, militārās policijas pārstāvi u. c. Tika organizētas tikšanās arī ar skolas absolventiem.

5.a klase iepazinās ar zemessarga karjeru, bija iespēja izpētīt zemessarga somu (kas tur iekšā, kuras ir svarīgākās lietas, kam jābūt obligāti, cik smaga). Uzdot sev interesējušos jautājumus. Skolēniem bija iespēja iepazīt profesiju, kas šobrīd Latvijā ir aktuāla. Dzirdēt to, ko zemessardze sniedz priekš sevis, kāds ieguldījums tajā ir. Katram skolēnam bija iespēja aizdomāties, cik patiesībā tas ir atbildīgs darbs.

5.b klasē skolēni klases stundā izzināja savas prasmes “Mans prasmju portfelis”.

6.a klasē skolēni dzirdēja NBS pārstāvju stāstījumu un tikās ar karavīru. Vērtīgi bija aicināt profesijas pārstāvjus, kas ir saistoši skolēniem, kā arī atsaucība no šiem cilvēkiem.

6.b klasē izzināja medmāsas profesiju. Klases stundā tika izrunāta tēmu Tavs prasmju portfelis. Klase devās ekskursijā uz “Novikontas Jūras koledžu” un iepazinās ar jūrnieka profesiju un mācību iestādi.

7.a klasē un 7.b klasē viesojās hokeja treneris Krišjānis Rēdlihs. 7.b klases skolēni Karjeras nedēļas ietvaros apmeklēja arī Zinātkāres centru Futurimo un piedalījās izzinošā nodarbībā. Šajā nedēļā vērtīgi bija parādīt jauniešiem, ka hobijs var būt daļa no tavas nākotnēs profesijas.

8.a klasē notika klases stunda par prasmēm un rakstura īpašībām. Svarīgi bija Izzināt savas prasmes un īpašības, kuras nepieciešamas nākotnes profesijai.

8.b klasē viesojās inženieris un militārās policijas pārstāvis. Notika divas klases karjeras stundas. Tie, skolēni, kuri vēlējās, piedalījās IT eksāmenā.

9.a klasē skolēni tikās ar 3 absolventiem, kas bija ļoti vērtīgi kā pieredzes stāsti. Notika tematiskā klases stunda –  prasmju portfeļa aizpilde. Tie, skolēni, kuri vēlējās, piedalījās IT eksāmenā.

9.b klasē notika klases stunda par prasmēm un tie, skolēni, kuri vēlējās, piedalījās IT eksāmenā.

Paldies visiem viesiem par aktīvo līdzdalību Karjeras nedēļā!