Izglītojamo sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos 2021./2022. mācību gadā

Rīgas valstspilsētas matemātikas 72. olimpiāde:

Teo Niklāvs Mitenbergs  ( 6.b)  II vieta

Patriks Adrians Turks   ( 6.b) III vieta

Karels Kālis  ( 5.b )  Atzinība

Dāvis Andrejs Sinkevičs ( 7.b ) Atzinība

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Inguna Salmiņa, Marita Pjuse un Baiba Galiņa.

Rīgas valstspilsētas 48. latviešu valodas un literatūras olimpiāde:

Eiženija Marija Kozlova  ( 9. a ) I vieta

Annija Gardoviča ( 9. a ) III vieta

Nikola Makarova  ( 9.a )  III vieta

Elza Emīlija Palma ( 9.b )  III vieta

Agneta Elīza Auziņa ( 8.b )   Atzinība

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Evija Vaska un Adreāna Reilija Davidoviča.                                                       

Rīgas valstspilsētas 63. ķīmijas olimpiāde:

Annija Gardoviča ( 9. a ) II vieta

Eiženija Marija Kozlova  ( 9. a ) III vieta

Nikola Makarova   ( 9. a ) III vieta

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotāja Marita Pjuse.

Rīgas valstspilsētas 44. bioloģijas olimpiāde:

Rūdolfs Zemītis ( 9.b ) II vieta

Skolēnu olimpiādei sagatavoja skolotāja Laila Jēkabsone

Rīgas valstspilsētas 28. vēstures olimpiāde:

Marta Voiciša ( 9.a )  II vieta

Polīna Kravale ( 9.a )  III vieta

Nikola Makarova   ( 9. a ) III vieta

Marts Gailis  ( 9.a )   Atzinība

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotāja Valda Gavare

Rīgas valstspilsētas olimpiāde angļu valodā:

Rūdolfs Šverns ( 6.a ) I vieta

Anna Kalniņa ( 8.a ) III vieta

Liene Ābele ( 6.b ) Atzinība

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Dace Vaivode, Sandra Šteinberga un Anastasija Ivanova.

Rīgas valstspilsētas krievu valodas glītrakstīšanas konkurss:

Katrīnai Onužānei ( 5.b )  I vieta

Konkursam sagatavoja skolotāja Jeļena Jemeļjanova.