Bērnu mūzikas studija

Bērnu mūzikas studija izveidota 1996.gadā. Toreiz tās nosaukums bija ‘Bērnu mūzikas skola’ Bērnu un jauniešu namā “Rīdze”. Tagad darbojamies pamatskolas “Rīdze” plašās interešu izglītības programmas ietvaros. Pie mums bērni no dažādām Rīgas un tās apkārtnes skolām apgūst pirmās zināšanas mūzikā.

Skolas pedagogu uzdevums ir atraisīt audzēkņos muzikalitāti un viņa radošās spējas, veidot tādu izglītības vidi, kurā studijas audzēkņi varētu attīstīt savas dotības.

Mēs cenšamies radīt motivāciju izglītības turpināšanai profesionālā pakāpē un izkopt audzēkņos mūzikas klausītāju gaumi, lai absolvējot mūsu interešu izglītības programmu, kas paredzēta 5 gadiem, mūsu audzēkņi kļūtu par aktīviem Latvijas mūzikas dzīves dalībniekiem, kas pilnveido sevi arī pēc mūzikas studiju beigšanas.

Pirmajam mācību gadam uzņemam audzēkņus no 8 līdz 11 gadu vecumam. Septiņgadīgos bērnus uzņemam sagatavošanas grupā.

Pēc Bērnu mūzikas studijas absolvēšanas audzēkņi saņem pamatskolas “Rīdze” interešu izglītības centra izsniegtu apliecinājumu par 5 gadu interešu izglītības programmas apguvi instrumentu spēlē vai solo dziedāšanā un mūzikas teorētisko priekšmetu apguvē.

Interešu izglītības programmai ir pašvaldības budžeta daļējs finansējums nodarbībām un daļējs vecāku līdzmaksājums individuālajām nodarbībām, pamatojoties uz MK 05.07.2016. noteikumiem Nr.445 un Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas izsniegtu licenci Nr. DIJL-23-218-ail, izsniegta 2023.gada16.augustā “Biedrībai pamatskolas “Rīdze” attīstībai”.

Audzēkņiem no 15-25 gadu vecumam ir iespēja turpināt mācības Vakara mūzikas studijā.

Uzņemšana

Uzņemšana Bērnu mūzikas studijā notiek katra mācību gada septembra pirmajā nedēļā. Uz muzikālo pārbaudījumu jāsagatavo 1 tautasdziesma (3 pantiņi, dziedāt) pašu izvēlēta.

Augusta beigās ir iespēja vecākam kopā ar bērnu ierasties uz individuālu konsultāciju. Konsultāciju un iestājpārbaudījumu grafiks katru gadu  pieejams mājas lapā vai uz vietas skolā – Valdemāra ielā 2.

 

Nodarbības Sagatavošanas grupā:

Muzikālās attīstības nodarbība 

Ritmika

Uzņemšana pirmajam mācību gadam šādu instrumentu spēlē vai solo dziedāšanā:

 

  • Klavierspēle
  • Vijoles spēle
  • Ģitāras spēle
  • Basģitāras spēle
  • Klarnetes spēle
  • Saksofona spēle
  • Flauta s spēle
  • Blokflautas spēle
  • solo dziedāšana

Mūzikas mācības, grupu nodarbības:

Solfedžo (visi mācību gadi)

Ritmika (sagatavošanas un 1. mācību gads)

Mūzikas literatūra (4. un 5. mācību gads)

Mūzikas teorija (4. mācību gads)

Kolektīvā muzicēšana (2.-5. māc. gads)

Skatuves kultūra (3. mācību gads).

Mūzikas priekšmeti, individuāla nodarbība:

Vispārējās klavieres (2.-4. mācību gads tiem audzēkņiem, kuru specialitāte nav klavieres )

 

 

Mīļie Vecāki!

Ja Jūsu bērnam patīk muzicēt, un ja Jums šķiet, ka viņa viens no aicinājumiem varētu

būt mūzika – nenokavējiet, mēs jūs gaidām!

Nāciet šodien un darbosimies kopā!