BĒRNU MŪZIKAS STUDIJA

Iestājpārbaudījumi

Bērnus, kuriem interesē muzikāla izglītība interešu izglītības programmās, aicinām uz konsultācijām un iestājeksāmeniem Bērnu mūzikas studijas Sagatavošanas mācību gadam vai 1. mācību gadam.

Tiem pretendentiem, kuri nav pamatskolas “Rīdze” izglītojamie, uz iestājpārbaudījumu jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam un 1 fotogrāfijai 3 x 4 cm.

Vecākiem vai aizbildnim lūdzam ierasties kopā ar bērnu.

Iepriekšēja pierakstīšanās nav nepieciešama. Sagatavošanas klasē uzņemam 7- 8 gadus vecus bērnus.

Iestājpārbaudījums mācībām sagatavošanas klasē

05.09.2023. plkst.16.00 – 17.30, 4-20.kab.

Iestājpārbaudījumā jādzied tautasdziesma (vismaz 3 pantiņi), pēc pašu izvēles.

Konsultācija iestājpārbaudījumam Sagatavošanas klasei 28.08.2024. plkst.15.00 – 17.00

Ped. Arta Grīna, 4-20. kab. Katru bērnu noklausīsimies, katram sniegsim informāciju rindas kārtībā.

Pēc sagatavošanas gada, nokārtojot iestājpārbaudījumu uz 1. klasi, mācību turpinājums interešu izglītības programmā `Bērnu mūzikas studija` 1 klasē.

Paredzētās nodarbības no 1. – 5. mācību gadam:

o Individuālās nodarbības – izvēlētā specialitāte un vispārējās klavieres.

o Grupu nodarbības – solfedžo, mūzikas teorija, mūzikas literatūra, kolektīvā muzicēšana, ritmika, skatuves kultūra.

Pirmajam mācību gadam uzņemam bērnus vecumā no 8 – 11 gadiem.

Iestājpārbaudījums pretendentiem uz 1. mācību gadu

04.09.2023. plkst.16.00 – 17.30, 4-20. kab.

Iestājpārbaudījumā jādzied tautasdziesma (vismaz 3 pantiņi), pēc pašu izvēles.

Konsultācija iestājpārbaudījumam uz 1. mācību gadu 29.08.2024. plkst.15.00-17.00

ped. Laila Nikalovska – Putniņa, 4-20. kab.

Tel. informācijai: 29557442 (Arta Grīna)

Mācības Bērnu mūzikas studijā

(darba dienu pēcpusdienās un vakaros)

“Rīdzes” telpās.

Bērnu mūzikas studija realizē interešu izglītības programmu – mācības 5 gadi + sagatavošanas klase tiem, kuriem vispārējā pamatizgliītībā šogad uzņemti 1.klasē.

Sagatavošanas klasē ir divas grupu nodarbības nedēļā:

· Muzikālās attīstības nodarbība

· Ritmika

· Individuālas konsultācijas

Pēc šī mācību gada būs jākārto iestājpārbaudījums uz pirmo mācību gadu 2024. gada septembrī.

1. mācību gads: pēc audzēkņa izvēles pieejamas šādas specialitātes (izvēlēties 1):

· Klavierspēle

· Ģitārspēle

· Flautas spēle

· Blokflautas spēle

· Klarnetes spēle

· Saksofona spēle

· Vijoļspēle

· Solo dziedāšana

Pirmā mācību gada nodarbības:

· Izvēlētā specialitāte (individuāla nodarbība – 40 min.) – 1 stunda nedēļā.

· Solfedžo (grupas nodarbība) – 2 stundas nedēļā.

· Ritmika (grupas nodarbība) – 1 stunda nedēļā.

Papildus izvēlētajai specialitātei, sākot no 2. mācību gada individuālā nodarbība – vispārējās klavieres.

Piektā mācību gada noslēgumā pēc nokārtotiem pārbaudījumiem izglītojamajam tiek izsniegts apliecinājums par interešu izglītības programmas Bērnu mūzikas studija absolvēšanu, apliecinājumā ietverot arī izglītojamā rezultatīvos rādītājus.

Pieejama interešu izglītības programma “Instrumentālā mūzika, kamermūzika un solfedžo”. Par individuālajām nodarbībām 2023./2024.māc g. (MK noteikumi Nr.445, Pedagogu darba samaksa, lietvedības, telpu īres maksa) vecāku līdzmaksājums 2023./2024.māc.g. sastādīja EUR 63.04 mēnesī (izlīdzinātais maksājums IX-V).

_______________________________________________________________________

 

Bērnu mūzikas studija izveidota 1996.gadā. Toreiz tās nosaukums bija ‘Bērnu mūzikas skola’ Bērnu un jauniešu namā “Rīdze”. Tagad darbojamies pamatskolas “Rīdze” plašās interešu izglītības programmas ietvaros. Pie mums bērni no dažādām Rīgas un tās apkārtnes skolām apgūst pirmās zināšanas mūzikā. 

Skolas pedagogu uzdevums ir atraisīt audzēkņos muzikalitāti un viņa radošās spējas, veidot tādu izglītības vidi, kurā studijas audzēkņi varētu attīstīt savas dotības. 

Mēs cenšamies radīt motivāciju izglītības turpināšanai profesionālā pakāpē un izkopt audzēkņos mūzikas klausītāju gaumi, lai absolvējot mūsu interešu izglītības programmu, kas paredzēta 5 gadiem, mūsu audzēkņi kļūtu par aktīviem Latvijas mūzikas dzīves dalībniekiem, kas pilnveido sevi arī pēc mūzikas studiju beigšanas. 

Pirmajam mācību gadam uzņemam audzēkņus no 8 līdz 11 gadu vecumam. Septiņgadīgos bērnus uzņemam sagatavošanas grupā. 

Pēc Bērnu mūzikas studijas absolvēšanas audzēkņi saņem pamatskolas “Rīdze” interešu izglītības centra izsniegtu apliecinājumu par piecu gadu interešu izglītības programmas apguvi instrumentu spēlē vai solo dziedāšanā un mūzikas teorētisko priekšmetu apguvē.  

Audzēkņiem no 15-25 gadu vecumam ir iespēja turpināt mācības Vakara mūzikas studijā.  

Uzņemšana 

Uzņemšana Bērnu mūzikas studijā notiek katra mācību gada septembra pirmajā nedēļā. Uz muzikālo pārbaudījumu jāsagatavo 1 tautasdziesma (3 pantiņi, dziedāt) pašu izvēlēta. 

Augusta beigās ir iespēja vecākam kopā ar bērnu ierasties uz individuālu konsultāciju. Konsultāciju un iestājpārbaudījumu grafiks katru gadu  pieejams mājas lapā vai uz vietas skolā – Valdemāra ielā 2. 

 

Nodarbības Sagatavošanas grupā: 

Muzikālās attīstības nodarbība   

Ritmika 

Uzņemšana pirmajam mācību gadam šādu instrumentu spēlē vai solo dziedāšanā:  

 

  • Klavierspēle 
  • Vijoles spēle 
  • Ģitāras spēle 
  • Basģitāras spēle 
  • Klarnetes spēle 
  • Saksofona spēle 
  • Flauta s spēle 
  • Blokflautas spēle 
  • solo dziedāšana 

Mūzikas mācības, grupu nodarbības: 

Solfedžo (visi mācību gadi) 

Ritmika (sagatavošanas un 1. mācību gads) 

Mūzikas literatūra (4. un 5. mācību gads) 

Mūzikas teorija (4. mācību gads) 

Kolektīvā muzicēšana (2.-5. māc. gads) 

Skatuves kultūra (3. mācību gads). 

Mūzikas priekšmeti, individuāla nodarbība: 

Vispārējās klavieres (2.-4. mācību gads tiem audzēkņiem, kuru specialitāte nav klavieres ) 

 

 

Mīļie Vecāki! 

Ja Jūsu bērnam patīk muzicēt, un ja Jums šķiet, ka viņa viens no aicinājumiem varētu  

būt mūzika – nenokavējiet, mēs jūs gaidām! 

Nāciet šodien un darbosimies kopā!