Bērnu mūzikas studija

Mācību sākums 2023./2024.mācību gadā 11.septembrī plkst.15.00 – iepazīšanās vai tikšanās ar pedagogiem.

Bērnu mūzikas studija izveidota 1996.gadā. Toreiz tās nosaukums bija ‘Bērnu mūzikas skola’ Bērnu un jauniešu namā “Rīdze”. Tagad darbojamies pamatskolas “Rīdze” plašās interešu izglītības programmas ietvaros. Pie mums bērni no dažādām Rīgas un tās apkārtnes skolām apgūst pirmās zināšanas mūzikā.

Skolas pedagogu uzdevums ir atraisīt audzēkņos muzikalitāti un viņa radošās spējas, veidot tādu izglītības vidi, kurā studijas audzēkņi varētu attīstīt savas dotības.

Mēs cenšamies radīt motivāciju izglītības turpināšanai profesionālā pakāpē un izkopt audzēkņos mūzikas klausītāju gaumi, lai absolvējot mūsu interešu izglītības programmu, kas paredzēta 5 gadiem, mūsu audzēkņi kļūtu par aktīviem Latvijas mūzikas dzīves dalībniekiem, kas pilnveido sevi arī pēc mūzikas studiju beigšanas.

Pēc Bērnu mūzikas studijas absolvēšanas audzēkņi saņem pamatskolas “Rīdze” interešu izglītības programmas izsniegtu apliecinājumu par 5 gadu  programmas apguvi instrumentu spēlē vai solo dziedāšanā un mūzikas teorētisko priekšmetu apguvē.

Interešu izglītības programmai ir daļējs pašvaldības budžeta finansējums un daļējs vecāku līdzmaksājums, pamatojoties uz MK 05.07.2016. noteikumiem Nr.445 un RD 23.12.2012. lēmumu Nr.5376. Līdzmaksājums jāveic uz kontu “Biedrība pamatskolas “Rīdze” attīstībai”, licences Nr. DIKS-19-236-ail, kas izsniegta 14.08.2019. Izglītības, Kultūras un sporta departamentā interešu izglītības programmas īstenošanai.

Audzēkņiem no 15 gadu vecuma ir iespēja turpināt mācības Vakara mūzikas studijā.

Uzņemšana

Uzņemšana Bērnu mūzikas studijā notiek katra mācību gada septembra pirmajā nedēļā. Uz eksāmenu jāsagatavo 1 tautasdziesma (3 pantiņi, dziedāt) pēc pašu izvēles. Iestājeksāmenā jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam un 1 fotogrāfijai 3×4 cm.

Augusta beigās ir iespēja vecākam kopā ar bērnu ierasties uz konsultāciju. Konsultāciju un iestājeksāmenu grafiks katru gadu  pieejams mājas lapā www.ridze.lv vai uz vietas skolā – Valdemāra ielā 2.

Sagatavošanas klasē uzņemam bērnus 7-8 gadu vecumā. Nedēļā ir 2 grupu nodarbības:

  • Muzikālās attīstības nodarbība 
  • Ritmika

Uz 1. klasi uzņemam bērnus 8 – 11 gadu vecumā šādās specialitātēs (pēc audzēkņu izvēles 1 specialitāte, individuāla nodarbība):

  • klavierspēle
  • vijoļspēle
  • ģitāras spēle
  • klarnetes spēle
  • saksofona spēle
  • flautas spēle
  • blokflautas spēle
  • solo dziedāšana

Mūzikas priekšmeti, grupu nodarbības:

Solfedžo (1.-5. mācību gads)

Ritmika (sagatavošanas un 1.klase)

Mūzikas literatūra (4. un 5. mācību gads)

Mūzikas teorija (4.mācību gads)

Ansamblis (2.-5. māc. gads pūšamo instrumentu un vijoles spēles audzēkņiem)

Skatuves kultūra (3.mācību gads).

Mūzikas priekšmeti, individuāla nodarbība:

Vispārējās klavieres (2.- 4. mācību gads tiem audzēkņiem, kuru specialitāte nav klavieres )

Mīļie Vecāki!

Ja Jūsu bērnam patīk muzicēt, un ja Jums šķiet, ka viņa viens no aicinājumiem varētu

būt mūzika –  mēs jūs gaidām!

Nāciet šodien un darbosimies kopā!