Projekta partnerības līguma Nr. 2022-1-LV01-KA210-SCH-000082882 Projekta īstenošanas laiks: 12.12.2022. – 12.09.2024.

Projekta mērķis: Attīstīt skolēnu un viņu vecāku digitālās pilsonības prasmes ar skolotāju starpniecību, un veicināt drošu digitālo skolu politiku, citu tautu kultūras iepazīšana un angļu valodas prasmju pilnveide.Mērķa grupa: Skolas skolotāji, administrācija, skolēni un viņu ģimenes, citas izglītības iestādes, sabiedrība.

Projektā plānotās aktivitātes:

 1. Projektu vadība un izplatīšana: projekta komandas (skolotājs-skolēns) un projekta komisijas izveide, projekta ievada sanāksmes organizēšana, sociālo mediju lapu izveide, projekta rezultātu izplatīšana.
 2. Mācību un mācīšanas darbība Nīderlandē: Modulis “Digitālā pilsonība un mediji”, aptverot tēmas: kursa ievads, digitālā drošība, digitālās pilsonības līgumi skolām, digitālā veselība un diskusija.
 3. Mācību un mācīšanas darbība Itālijā: Skolotāji apgūs kompetenci pielāgot digitālo pilsonību savā klasē. Semināra beigās dalībnieki no partnerskolām sagatavos ziņojumu un adaptīvās aktivitātes, kas saistītas ar visām digitālās pilsonības dimensijām.
 4. Digitālās pilsonības skolēnu izglītības modulis — Digitālās pilsonības ģimenes apmācības moduļa izveide: Moduļu izveide tiks iedalīta divos soļos: infrastruktūras sagatavošana un programmas izstrādes process.
 5. Starptautiskā tikšanās Turcijā: noslēguma sanāksme, kas koncentrēsies uz projektā veikto aktivitāšu novērtēšanu.
 6. “Projekta ziņas”: tiks publicētas katru gadu, akcentējot svarīgākos rezultātus un notikumus, un būs pieejamas mūsu skolēniem, skolotājiem, vecākiem, skolas apmeklētājiem un sabiedrībai.

Paredzamie rezultāti:

 • Digitālās pilsonības prasmes pilnveidojuši kopskaitā ap 350 pamatskolas “Rīdze” un tās partnerorganizāciju skolotāji, kā arī skolēni un viņu ģimenes, kopskaitā ap 5000.
 • Skolēnu sagatavoti stendi ar projekta aktivitāšu rezultātiem vecāku un citu skolas apmeklētāju informēšanai.
 • Projektā izdotie bukleti, brošūras, DVD, prezentācijas izplatītas skolās un vietējā sabiedrībā, izmantojot partnerskolu attiecības ar citām skolām.
 • Izstrādāti digitālās pilsonības skolēnu un ģimeņu izglītības moduļi, kas apkopoti gala produktā, kas pieejams citām skolām e-grāmatā un drukātā veidā projekta vietnē.

Projekta dalībnieki:

 1. RD iestāde – Pamatskola Rīdze , Rīga, Latvija, E10035578
 2. (VP) Global Education Center B.V., Amsterdam, Netherlands, E10258670
 3. Ataturk Ilkokulu (primary school), Balikesir, Turkey, E10112268
 4. I.C. LODI TERZO (primary school), Lodi, Italy E10031181

Apmācību pasākumi (Learning, Teaching, Training activities)

Rīga ( pilsētas foto, datumi 17-19.05.2023)

Amsterdama ( foto, 2023.gada augusts)

Lodi (foto,  2023.gada, oktorbis)

Balikersir( foto, 2024.gada, septembris)

Galvenie pasākumi

    Mobilitātes

    Attālinātās sanāksmes

    Publikācijas

    Foto albumi