“Mazais ābečnieks”

(dalībnieku vecums  4 – 7 gadi)

Nodarbību vadītāji: Diāna Drocdecka; Dārta Lote Bērziņa; Inga Ķepule; Ilze Strode.

 

Estētikas skolā “Mazais Ābečnieks” topošie izglītojamie vecumā no 4 – 7 gadiem apgūst savam vecumam un spējām pielāgotus mācību priekšmetus. Tiek piedāvātas ciparu mācības, valodiņas, mākslas un angļu valodas nodarbības. Iepriekšminētajās nodarbībās tiek īstenotas obligātā mācību satura septiņas mācību jomas.

Valodiņas nodarbībās bērni iepazīstas ar burtiem un skaņām. Caur rotaļām, spēlēm, uzdevumiem, pasakām un skaitāmpantiem tiek apgūta gan lasītprasme, gan rakstītprasme.

Mākslas nodarbībās bērniem tiek dota iespēja radoši izpausties un radīt sev tīkamus mākslas darbiņus. Šo nodarbību galvenie ieguvumi – tās palīdz attīstīt sīko motoriku, uzmanības noturību un nodarbināt abas smadzeņu puslodes, kas ir ļoti svarīgi runas attīstībā. Tāpat sīkās motorikas attīstīšana ir ļoti būtiska bērna rakstīšanas iemaņu pirmsākumos.

Cipariņu mācība – tiek gūtas pirmās iemaņas matemātikas pasaulē.

Angļu valodas nodarbībās bērni caur spēlēm un videomateriāliem apgūst sezonai aktuālas tēmas, tādejādi papildinot vārdu krājumu ar jauniem vārdiņiem, frāzēm, dziesmām angļu valodā.