Pirmsskolas vecuma bērnu radošās nodarbības

“Mazais Ābečnieks” (4-6 g.vec.)

Estētikas skoliņas „Mazais ābečnieks” galvenais uzdevums ir radīt interesi par skolu un vēlmi tajā mācīties.  

Angļu valoda pirmsskolas vecuma bērniem (4-6 g.vec.)

Ar rotaļnodarbības palīdzību sākam apgūt svešvalodu.