Deja

TAUTAS DEJA

Tautas deju kolektīvs “Rīdze” (7-25 g.vec.) Kolektīvā ir 10 dažāda vecuma grupas, ap 150 aktīvi dejotāji. Kolektīvs piedalās visos pamatskolas “Rīdze”, Rīgas pilsētas un valsts rīkotajos pasākumos. Katru gadu kolektīvs dodas koncertbraucienos ārpus Latvijas robežām. Pēdējo divu gadu laikā esam piedalījušies starptautiskajos festivālos Ķīnā un Indijā, kur dejotāji atzīti par smaidīgākajiem  festivālā. No 2017.gada kolektīvā no bijušajiem audzēkņiem ir izveidota jauniešu grupa.

Kolektīva vadītāja Gunta Rudene, pedagogs  Kaspars Lucis.

Pirmsskolas tautas deju kolektīvs “Virpulītis” (4-7 g.vec.) Mazie dejotāji tautas dejas tradīcijas apgūst deju kolektīvā „Virpulītis”

MŪSDIENU DEJA

Deju grupa “Rīdze”(6-25 g.vec.) Deju grupa „Rīdze dejo mūsdienu dejas, kas ietver sevī-klasiskās, modernās, hip-hop un akrobātiskās dejas elementus. Deju grupa atbildīgi gatavojas ikgada skatēm un piedalās Rīgas bērnu un jauniešu rīkotajos pasākumos un sacensībās.   

Deju grupa “Stils”(6-25 g.vec.) Deju grupā „Stils” dejotāji no 6 gadu vecumu apgūst klasikas, modernās dejas pamatus ar akrobātiskiem džeza dejas elementiem.