Deja

TAUTAS DEJA

Tautas deju kolektīvs “Rīdze” (7-25 g.vec.) Kolektīvā ir 10 dažāda vecuma grupas, ap 150 aktīvi dejotāji. Kolektīvs piedalās visos pamatskolas “Rīdze”, Rīgas pilsētas un valsts rīkotajos pasākumos. Katru gadu kolektīvs dodas koncertbraucienos ārpus Latvijas robežām. Pēdējo divu gadu laikā esam piedalījušies starptautiskajos festivālos Ķīnā un Indijā, kur dejotāji atzīti par smaidīgākajiem  festivālā. No 2017.gada kolektīvā no bijušajiem audzēkņiem ir izveidota jauniešu grupa.

Kolektīva vadītāja Gunta Rudene, pedagogs  Kaspars Lucis.

MŪSDIENU DEJA

Deju grupa “Rīdze” Mūsdienu deju grupu „Rīdze” 1994. gadā izveidojusi un joprojām vada Ieva Rudzīte. Grupā dejo meitenes no 7 līdz 20 gadiem. Mūsdienu deju skatēs četras reizes iegūtas balvas par labāko horeogrāfiju. Deju grupa “Rīdze” koncertējusi 15 valstīs, tajā skaitā ASV un Kanādā.

Sīkāka informācija par grupu www.ridze.ritmika.lv
Zvani un nāc dejot! Tālr. 29131068

Deju grupa “Stils”(6-25 g.vec.) Deju grupā „Stils” dejotāji no 6 gadu vecumu apgūst klasikas, modernās dejas pamatus ar akrobātiskiem džeza dejas elementiem.