Informācija par 1.klasi

Reģistrēšana uzņemšanai 1.klasē 2021./2022. un 2022./2023. m.g.

Informējam, ka  bērnu reģistrēšana uzņemšanai 1. klasē notiek attālināti.

Iesniegumus adresētus  Pamatskolas ” Rīdze” direktorei, saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr.137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” 2.2. apakšnodaļu ” Iesnieguma par bērna uzņemšanu 1. klasē Iestādē iesniegšanai elektroniski”, iesūtīt uz skolas e-pasta adresi ridzeps@riga.lv parakstītus ar drošu elektronisko parakstu vai izmantojot portālā Latvija.lv pieejamo pakalpojumu – Iesniegums iestādei.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) ir sagatavojis informatīvu materiālu video un infografikas formātā par bērnu pieteikšanu un uzņemšanu Rīgas skolu 1. klasēs.

Te pieejams video materiāls (https://www.youtube.com/watch?v=lHZ47gosNE0&t=2s), kurā RD IKSD Vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītāja stāsta “soli pa solim”, kā pieteikt un kā tiek uzņemti bērni Rīgas skolu 1. klasēs.