Reģistrēšana uzņemšanai 1.klasē

Iesnieguma forma uzņemšanai 1.klasē pieejama ŠEIT

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments informē, ka no 2023. gadā 26. aprīlī ir spēkā:

Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs (likumi.lv)

Noteikumi precizē:

  1. izglītības iestāžu nosaukumus,
  2. izglītības iestāžu mikrorajonus (informācija par skolu mikrorajoniem atkarībā no bērna deklarētās dzīvesvietas pieejama šeit RD IKSD iestāžu katalogs (riga.lv)),
  3. bāreņu un bez vecāku gādības palikušu bērnu iekļaušanu izglītības iestādes 1. klašu pretendentu sarakstā – bāreni un bez vecāku gādības palikušu bērnu iekļauj prioritārā kārtā viņa deklarētajai dzīvesvietai tuvākā skola (mikrorajona skola).

Aicinām bērnu vecākus informēt par iespēju pieteikumus parakstīt ar drošu e-parakstu un iesniegt skolā vai nosūtīt uz skolas e-pastu.

Vecākiem pieteikumā jānorāda: bērna vārds, uzvārds, personas kods, izvēlētā pamatizglītības programma, mācību gads, kad bērns uzsāks pamatizglītības ieguvi.

Ja vecākam nav iespējams dokumentu parakstīt ar drošu e-parakstu, vecāks var ierasties skolā klātienē, iepriekš vienojoties par laiku un kārtību, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, un saskaņā ar saistošo noteikumu 10., 11. un 12. punktu pieteikums tiek reģistrēts klātienē.

Pamācība bērnu pieteikšanai: