Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

Inicatīva „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

II.semestris

5.a klases audzēkņi dzirdēja un iepazina 20. un 21. gadsimta mūzikas leģendas – mūziku, kas ir ietekmējusi paaudzes, atspoguļo mūsu valsts un pasaules vēsturi, mūziku. Skolēni iepazinās ar leģendāru mūziku ar jauniem stāstiem par Latvijas un pasaules leģendām mūzikā.

  7.b klase projekta ,,Latvijas skolas soma ‘’ ietvaros apmeklēja J. Rozentāla muzeju Alberta ielā 12, kurā periodiski mitinājies un bijis apakšīrnieks arī izcilais latviešu rakstnieks R.Blaumanis. Skolēni ciemojās rakstnieka istabā un iepazina galvenos viņa dzīves notikumus, kā arī bija iespēja iepazīties ar jūgendstila namu, dzīvokļa interjeru un mākslinieka darbnīcu. 20. gadsimta sākumā šeit viesojušis dažādi Latvijas un ārvalstu kultūras pārstāvji. Pēc muzeja un gleznotāja darbnīcas apskates  skolēniem bija iespēja piedalīties izglītojošā nodarbībā ,,R.Blaumaņa meistarnovele ,,Nāves ēnā’’’’. Jaunieši iepazinās ar avotiem par noveles tapšanu un izkārtoja tos hronoloģiskā secībā. Nodarbības nobeigumā skolēni pievērsās noveles varoņiem, lasīja teksta fragmentus, kas tos raksturo, un atpazina varoņus pēc ārējām pazīmēm un rakstura īpašībām. Skolēni atzina, ka bija interesanti pētīt faktus par rakstnieku vidē, kurā viņš kādreiz dzīvojis.

Skolas somas projekts, kur šogad iesaistījās 6b klase. Klase izmantoja iespēju iepazīt digitālo vidi caur 3D brillēm.  Bija atbraucis uzņēmuma pārstāvis, kas deva iespēju skolēniem iejusties digitālajā vidē šeit un tagad. Februārī klase bija Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā uz izstādi “Satversmei 100+”, kura izzināja Latvijas Valsts pamatlikuma vēsturi un nozīmi mūsdienās. Klase bija mācību ekskursijā “Latvijas Nacionālā opera un balets”, kur izzināja šis organizācijas darbību, ikdienu, apskatīja telpas

3.maijā notika “Skolas soma” Valmieras drāmas teātra izrāde “Slinkums”. Izrādē darbojās trīs bērni – Anna, Oskars un Toms. Viņi stāstīja atraktīvu stāstu par to, kā cīnīties ar slinkumu, un kas var notik, ja cilvēks iekļūst slinkuma pasaulē.

I semestris

29.09. 3.a klases skolēni tikās ar bērnu grāmatu autori Luīzi Pastori. Autore pastāstīja, kā top viņas stāsti,kā atdzīvojas stāstu varoņi, un kā top grāmata. Skolēni izspēlēja spēli “Gleznu detektīvs”, kuras laikā veica uzdevumus un uzzināja informāciju par latviešu mākslinieku darbiem. Kad visas mīklas tika uzminētas, katrs sanema balviņu – uzlīmi ar grāmatas varoņa sunīša Komata foto.

7.b, 8.a un 8.b klase piedalījās unikālā multimediālā piedzīvojumā “Dzīvās gleznas”. Skolēni izteica arī savas domas par apmeklēto pasākumu.

“Agrāk man  likās, ka, skatoties uz gleznu, nevar neko īpāši iedomāties, bet vakar redzēju,  kā aktieri atdzīvināja gleznas un izveidoja stāstiņu/ Tagad, skatoties uz gleznām, man galvā ir daudz stāstiņui, kas varētu notikt, aj šīs gleznas būtu atdzīvojušās.” Elena Reina 8. klase

“Es iemācījos redzēt mākslu pat tur, kur tās nav. Māksla var būt arī izdomāti vai arī visparastākie priekšmeti” Amanda 8. klase

“Es uzzināju, ka Purvītis ir populārs plenēra un dabas mākslinieks. Es jutos pārsteigta un vīlusies, jo eju uz Mākslas skolu un man vajadzēja to jau zināt kā mākslas studentam”Bernadeta 8. klase

“Man ļoti patika laikmetīgās dejas priekšnesums, kad mēs sākām runāt par aktu. Iemācījos jaunus mākslas jēdzienus. Izbaudīju, kā aktieri stāstīja par mākslu un spēlēja viegli, un dziedāja. Man šķiet, ka izrāde bija fantastiska.” Anna 8.klase

“…vakardienas “Dzīvās gleznas” radīja manī dīvainas izjūtas, emocijas. Izrādē bija ļoti dziļi iemesli, kuri lika aizdomāties. Kopumā man patika. “Nata, 8. klase

“Tā kā interesējos par mākslu, neko jaunu es īsti neuzzināju, taču izrāde bija brīnišķīga. Ļoti skaista! Vienā brīdī pat gandrīz apraudājos!”Adele 8.klase

5.b klase projekta ietvaros apmeklēja Ziedoņa klases nodarbību – izlaušanās istabas, kas ir balstītas uz sadarbību, lasītprasmi un loģiku. Interaktīvās nodarbības ievaddaļā skolēni papildina un nostiprina zināšanas un kultūras izpratni par Imanta Ziedoņa personību un daiļradi. Savukārt, galvenā nodarbības daļa veltīta padziļinātai Imanta Ziedoņa pasaku iepazīšanai no grāmatas Blēņas un pasakas, akcentējot rakstnieka vērtības. Komandai kopīgi jāveic dažādi savstarpēji saistītu uzdevumu virknējumi, kas attīsta caurviju prasmes – lasītprasmi, radošumu, sadarbību un līdzdalību.

8.11.2022. pie 5.a klases ciemojās virtuālās realitātes brilles. Virtuālās realitātes brilles ir vispopulārākais rīks, kā atklāt virtuālo pasauli un baudīt 360 grādu video un videospēles. Šīs jaunās tehnoloģijas piesaista jauniešus atklāt daudz ko jaunu.