Skolotāji

2021./2022. mācību gadā Pamatskolā “Rīdze” mācās 551 skolēns. ”Rīdzes” pedagogu kolektīvs kā allaž ir krāsains, radošs un darbā ieinteresēts. Mūsu skolā viss mācību un darba process virzīts galvenokārt uz skolēna kā personības attīstību, sadarbību skolēni – skolotājs un sadarbību ar vecākiem.

Skolas direktore Iveta Birkmane
Direktora vietniece izglītības jautājumos Baiba Rudene
Direktora vietnieces audzināšanas darbā Laila Jēkabsone, Ilze Zālīte
Direktora vietniece interešu izglītībā Inga Ķepule, Gunta Rudene
Direktora vietniece metodiskajā darbā Iluta Asermane

2021./2022. mācību gadā pamatskolā “Rīdze” ir 18 klases:

  • 1.a klase – audzinātāja Ingūna Salmiņa
  • 1.b klase – audzinātāja Agnese Zicmane
  • 2.a klase – audzinātāja Ilze Zālīte
  • 2.b klase – audzinātāja Baiba Breijere
  • 3.a klase – audzinātāja Silvija Āriņa
  • 3.b klase – audzinātāja Iluta Asermane
  • 4.a klase – audzinātāja Valentīna Lavrinoviča
  • 4.b klase – audzinātāja Liene Lintiņa
  • 5.a klase – audzinātāja Baiba Rudene
  • 5.b klase – audzinātāja Inita Gerševica
  • 6.a klase – audzinātāja Valda Gavare
  • 6.b klase – audzinātāja Inga Vīksna
  • 7.a klase – audzinātāja Laila Jēkabsone
  • 7.b klase – audzinātāja Baiba Galiņa
  • 8.a klase – audzinātāja Dace Broka
  • 8.b klase – audzinātāja Dace Vaivode
  • 9.a klase – audzinātāja Iveta Birkmane
  • 9.b klase – audzinātāja Marita Pjuse

  Mācību priekšmetu skolotāji:

 • Vēstures un ģeogrāfijas skolotāja Valda Gavare
 • Vizuālās mākslas skolotāja Dace Broka
 • Matemātikas skolotāja Dzintra Slavinska
 • Matemātikas un inženierzinību skolotāja Baiba Galiņa
 • Bioloģijas, dabaszinību un sociālo zinību skolotāja Laila Jēkabsone
 • Ķīmijas, datorikas un matemātikas skolotāja Marita Pjuse
 • Informātikas un datorikas skolotāja Indra Lāce
 • Latviešu valodas un literatūras skolotāja Evija Vaska
 • Latviešu valodas un literatūras skolotāja Adreāna Reilija Davidoviča
 • Latviešu valodas, literatūras un teātra mākslas skolotāja Inga Vīksna
 • Angļu valodas skolotāja Dace Vaivode
 • Angļu valodas skolotāja Indra Dzilna
 • Angļu valodas skolotāja Amanda Cine
 • Angļu valodas skolotāja Anastasija Ivanova
 • Sociālo zinību skolotāja Sandra Šteinberga
 • Vācu valodas skolotāja Santa Jansone
 • Sporta un veselības mācības skolotājs Artūrs Rozenbahs
 • Sporta un veselības mācības skolotājs Dzintars Pārums
 • Mājturības un tehnoloģiju skolotāja Zane Kļaviņa
 • Mājturības un tehnoloģiju skolotājs Ziedonis Miķis
 • Mūzikas skolotāja Inita Gerševica
 • Mūzikas skolotāja Madara Andrejeva
 • Mūzikas skolotāja Baiba Rudene
 • Krievu valodas skolotāja Tatjana Koļcova 
 • Krievu valodas skolotāja Jeļena Jemeļjanova
 • Fizikas skolotāja Ieva Spriņģe
 • Kristīgās ētikas skolotāja Ilnese Gailāne
 • Sociālās zinības skolotāja Solvita Lauzēja
 • Skolas psihologs Elīna Strade
 • Sociālais pedagogs Agrita Ronesala
 • Logopēds Ilze Šaķe
 • Speciālais pedagogs Ilze Jerāte