Skolotāji

2022./2023. mācību gadā Pamatskolā “Rīdze” mācās 548 skolēni. ”Rīdzes” pedagogu kolektīvs kā allaž ir krāsains, radošs un darbā ieinteresēts. Mūsu skolā viss mācību un darba process virzīts galvenokārt uz skolēna kā personības attīstību, sadarbību skolēni – skolotājs un sadarbību ar vecākiem.

Skolas direktore Iveta Birkmane

Direktora vietniece izglītības jautājumos Baiba Rudene

Direktora vietniece metodiskajā darbā Iluta Asermane

Direktora vietniece interešu izglītībā Inga Ķepule, Gunta Rudene

Koordinatori audzināšanas darbā Laila Jēkabsone, Ilze Zālīte

2022./2023. mācību gadā pamatskolā “Rīdze” ir 18 klases:

  • 1.a klase – audzinātāja Valentīna Lavrinoviča
  • 1.b klase – audzinātāja Liene Lintiņa
  • 2.a klase – audzinātāja Ingūna Salmiņa
  • 2.b klase – audzinātāja Agnese Zicmane
  • 3.a klase – audzinātāja Ilze Zālīte
  • 3.b klase – audzinātāja Baiba Breijere
  • 4.a klase – audzinātāja Silvija Āriņa
  • 4.b klase – audzinātāja Iluta Asermane
  • 5.a klase – audzinātāja Amanda Štrausa
  • 5.b klase – audzinātāja Anastasija Cinne
  • 6.a klase – audzinātāja Baiba Rudene
  • 6.b klase – audzinātāja Solvita Lauzēja
  • 7.a klase – audzinātāja Valda Gavare
  • 7.b klase – audzinātāja Inga Vīksna
  • 8.a klase – audzinātāja Laila Jēkabsone
  • 8.b klase – audzinātāja Baiba Galiņa
  • 9.a klase – audzinātāja Dace Broka
  • 9.b klase – audzinātāja Dace Vaivode

  Mācību priekšmetu skolotāji:

 • Vēstures un ģeogrāfijas skolotāja Valda Gavare
 • Vizuālās mākslas skolotāja Dace Broka
 • Matemātikas skolotāja Baiba Galiņa
 • Inženierzinību, matemātikas  skolotāja Dzintra Slavinska
 • Bioloģijas, dabaszinību un sociālo zinību skolotāja Laila Jēkabsone
 • Ķīmijas skolotāji Tots Koķis, Mārtiņš Mārcis Pavļukovskis, Niks Grīnbergs
 • Datorikas skolotāja Māra Podiņa
 • Latviešu valodas un literatūras skolotāja Ilona Zvanere
 • Latviešu valodas un literatūras skolotāja Adreāna Reilija Davidoviča
 • Latviešu valodas, literatūras un teātra mākslas skolotāja Inga Vīksna
 • Angļu valodas skolotāja Dace Vaivode
 • Angļu valodas skolotāja Amanda Štrausa
 • Angļu valodas skolotāja Anastasija Cinne
 • Angļu valodas un sociālo zinību skolotāja Sandra Šteinberga
 • Vācu valodas skolotāja Santa Jansone
 • Sporta un veselības mācības skolotājs Artūrs Rozenbahs
 • Sporta un veselības mācības skolotājs Dzintars Pārums
 • Diazaina un tehnoloģiju skolotāja Zane Kļaviņa
 • Dizaina un tehnoloģiju skolotājs Ziedonis Miķis
 • Mūzikas skolotājs Juris Vizbulis
 • Mūzikas skolotāja Inita Gerševica
 • Mūzikas skolotāja Baiba Rudene
 • Krievu valodas skolotāja Tatjana Koļcova 
 • Krievu valodas skolotāja Jeļena Jemeļjanova
 • Fizikas skolotāja Ieva Spriņģe
 • Sociālo zinību skolotāja Solvita Lauzēja
 • Sociālais pedagogs, psihologs Agrita Ronesala
 • Logopēds Ilze Šaķe
 • Speciālais pedagogs Ilze Jerāte
 • Pedagoga palīgi Dagmāra Enkuzena un Barba Meiere