Skolotāji

2020./2021. mācību gadā Pamatskolā “Rīdze” mācās 528 skolēni. ”Rīdzes” pedagogu kolektīvs kā allaž ir krāsains, radošs un darbā ieinteresēts. Mūsu skolā viss mācību un darba process virzīts galvenokārt uz skolēna kā personības attīstību, sadarbību skolēni – skolotājs un sadarbību ar vecākiem.

Skolas direktore Iveta Birkmane
Direktora vietniece izglītības jautājumos Baiba Rudene
Direktora vietnieces audzināšanas darbā Laila Jēkabsone, Ilze Zālīte
Direktora vietniece interešu izglītībā Inga Ķepule, Gunta Rudene
Direktora vietniece metodiskajā darbā Iluta Asermane

2020./2021. mācību gadā pamatskolā “Rīdze” ir 18 klases:

  • 1.a klase – audzinātāja Ilze Zālīte
  • 1.b klase – audzinātāja Baiba Breijere
  • 2.a klase – audzinātāja Silvija Āriņa
  • 2.b klase – audzinātāja Iluta Asermane
  • 3.a klase – audzinātāja Valentīna Lavrinoviča
  • 3.b klase – audzinātāja Liene Lintiņa
  • 4.a klase – audzinātāja Ingūna Salmiņa
  • 4.b klase – audzinātāja Ērika Leisa
  • 5.a klase – audzinātāja Valda Gavare
  • 5.b klase – audzinātāja Inga Vīksna
  • 6.a klase – audzinātāja Laila Jēkabsone
  • 6.b klase – audzinātāja Baiba Galiņa
  • 7.a klase – audzinātāja Dace Broka
  • 7.b klase – audzinātāja Dace Vaivode
  • 8.a klase – audzinātāja Iveta Birkmane
  • 8.b klase – audzinātāja Marita Pjuse
  • 9.a klase – audzinātāja Evija Vaska
  • 9.b klase – audzinātāja Inita Gerševica

  Mācību priekšmetu skolotāji:

 • Vēstures un ģeogrāfijas skolotāja Valda Gavare
 • Vizuālās mākslas skolotāja Dace Broka
 • Matemātikas un inženierzinību skolotāja Dzintra Slavinska
 • Matemātikas skolotāja Baiba Galiņa
 • Bioloģijas un sociālo zinību skolotāja Laila Jēkabsone
 • Ķīmijas un matemātikas skolotāja Marita Pjuse
 • Informātikas un datorikas skolotāja Maija Lavrinoviča
 • Latviešu valodas un literatūras skolotāja Evija Vaska
 • Latviešu valodas un literatūras skolotāja Adreāna Reilija Davidoviča
 • Latviešu valodas, literatūras un teātra mākslas skolotāja Inga Vīksna
 • Angļu valodas skolotāja Dace Vaivode
 • Angļu valodas skolotāja Indra Dzilna
 • Angļu valodas skolotāja Amanda Cine
 • Angļu valodas skolotāja Anastasija Ivanova
 • Sociālo zinību skolotāja Sandra Šteinberga
 • Vācu valodas skolotāja Santa Jansone
 • Sporta un veselības mācības skolotājs Artūrs Rozenbahs
 • Sporta un veselības mācības skolotājs Dzintars Pārums
 • Meiteņu mājturības skolotāja Zane Kļaviņa
 • Zēnu mājturības skolotājs Ziedonis Miķis
 • Mūzikas skolotāja Inita Gerševica
 • Mūzikas skolotājs Ieva Stūrīte
 • Krievu valodas skolotāja Tatjana Koļcova 
 • Fizikas skolotāja Ieva Spriņģe
 • Kristīgās ētikas skolotāja Ilnese Gailāne
 • Sociālās zinības skolotāja Solvita Lauzēja
 • Skolas psihologs Elīna Strade
 • Sociālais pedagogs Agrita Ronesala
 • Logopēds Ilze Šaķe
 • Speciālais pedagogs Ilze Jerāte