2023./2024. mācību gadā Pamatskolā “Rīdze” mācās 544 skolēni. ”Rīdzes” pedagogu kolektīvs kā allaž ir krāsains, radošs un darbā ieinteresēts. Mūsu skolā viss mācību un darba process virzīts galvenokārt uz skolēna kā personības attīstību, sadarbību skolēni – skolotājs un sadarbību ar vecākiem.

Skolas direktore Iveta Birkmane

Direktora vietniece izglītības jautājumos Baiba Rudene

Direktora vietniece metodiskajā darbā Iluta Asermane

Direktora vietniece interešu izglītībā Inga Ķepule, Gunta Rudene

Direktora vietnieks informācijas tehnoloģiju  jomā Daniels Fomins

Koordinatori audzināšanas darbā Laila Jēkabsone, Ilze Zālīte

2023./2024. mācību gadā pamatskolā “Rīdze” ir 18 klases:

  • 1.a klase – audzinātāja Silvija Āriņa
  • 1.b klase – audzinātāja Iluta Asermane
  • 2.a klase – audzinātāja Valentīna Lavrinoviča
  • 2.b klase – audzinātāja Liene Lintiņa
  • 3.a klase – audzinātāja Ingūna Salmiņa
  • 3.b klase – audzinātāja Agnese Zicmane
  • 4.a klase – audzinātāja Ilze Zālīte
  • 4.b klase – audzinātāja Baiba Breijere
  • 5.a klase – audzinātāja Gabriēla Kazlovska
  • 5.b klase – audzinātāja Dace Vaivode
  • 6.a klase – audzinātāja Amanda Štrausa
  • 6.b klase – audzinātāja Anastasija Cinne
  • 7.a klase – audzinātāja Baiba Rudene
  • 7.b klase – audzinātāja Solvita Lauzēja
  • 8.a klase – audzinātāja Valda Gavare
  • 8.b klase – audzinātāja Inga Vīksna
  • 9.a klase – audzinātāja Laila Jēkabsone
  • 9.b klase – audzinātāja Baiba Galiņa

  Mācību priekšmetu skolotāji:

 • Vēstures un ģeogrāfijas skolotāja Valda Gavare
 • Vizuālās mākslas skolotāja Dace Broka
 • Matemātikas skolotāja Baiba Galiņa
 • Matemātikas skolotāja Gabriēla Kazlovska
 • Inženierzinību, matemātikas  skolotāja Dzintra Slavinska
 • Bioloģijas, dabaszinību un sociālo zinību skolotāja Laila Jēkabsone
 • Ķīmijas skolotājs  Niks Grīnbergs
 • Datorikas skolotāja Māra Podiņa
 • Latviešu valodas un literatūras skolotāja Ilona Zvanere
 • Latviešu valodas, literatūras un teātra mākslas skolotāja Inga Vīksna
 • Angļu valodas skolotāja Dace Vaivode
 • Angļu valodas skolotāja Amanda Štrausa
 • Angļu valodas skolotāja Anastasija Cinne
 • Angļu valodas un sociālo zinību skolotāja Sandra Šteinberga
 • Vācu valodas skolotāja Santa Jansone
 • Sporta un veselības mācības skolotājs Artūrs Rozenbahs
 • Sporta un veselības mācības skolotājs Dzintars Pārums
 • Sporta un veselības mācības skolotājs Kristaps Zālītis
 • Diazaina un tehnoloģiju skolotāja Zane Kļaviņa
 • Dizaina un tehnoloģiju skolotājs Ziedonis Miķis
 • Mūzikas skolotājs Juris Vizbulis
 • Mūzikas skolotāja Inita Gerševica
 • Mūzikas skolotāja Baiba Rudene
 • Krievu valodas skolotāja Tatjana Koļcova 
 • Krievu valodas skolotāja Jeļena Jemeļjanova
 • Fizikas skolotāja Ieva Spriņģe
 • Sociālo zinību skolotāja Solvita Lauzēja
 • Psihologs Agrita Ronesala
 • Logopēds Ilze Šaķe
 • Speciālais pedagogs Ilze Jerāte
 • Pedagoga palīgs Dagmāra Enkuzena
 • Pedagoga palīgs Agnese Audriņa
 • Pedagoga palīgs Olga Moskovkina