Pedagoģe karjeras konsultante Solvita Lauzēja skolā otrdienās un trešdienās 4-20.kabinetā.

Skolēniem ir iespēja apmeklēt INDIVIDUĀLĀS KARJERAS KONSULTĀCIJAS. 

Individuālas sarunas laikā skolēniem ir iespēja izzināt savas intereses, mērķus, pildīt karjeras testus, kā arī uzzināt informāciju par sev vēlamo izglītības iestādi, kur vēlas  turpināt mācības pēc 9.klases.

  • Jābūt līdzi VECĀKU IESNIEGUMAM par individuālo konsultāciju apmeklējumu.

 Iesniegumu vari saņemt pie klases audzinātājas vai karjeras konsultantes  4-20.kabinetā.

  • Skolēnam jāpiesakās konsultācijai e-klasē vismaz 1 dienu iepriekš, rakstot karjeras konsultantei Solvitai Lauzējai, ka vēlas atnākt uz konsultāciju, vai pienākot individuāli skolā un piesakot to.
  • Norādīt vēlamo karjeras individuālās konsultācijas laiku otrdien vai trešdien

Pedagoģe karjeras konsultante Solvita Lauzēja skolā strādā pirmdienās un trešdienās 4-20.kabinetā.