“Erasmus +” projekts “Eiropas kultūras klubs”

Viens no projektiem, ko ar koordinatores Annas Kveldes palīdzību realizējam pamatskolā “Rīdze”, ir “Erasmus +” projekts “Eiropas kultūras klubs”, kurā piedalās 5 valstu pārstāvji – skolotāji no  Latvijas, Īrijas, Portugāles, Spānijas, Grieķijas.  Projekta mērķis ir iepazīties ar valstu tradicionālo kultūru, to tautas dejām, dziesmām, lietišķo mākslu un iepazīstināt ar to citu valstu skolēnus, vecākus, pedagogus.

 Rudens skolēnu  brīvdienās mūsu skolotāji viesojās Īrijas pilsētā Limerikā, bet no 5. līdz 9. februārī notika Latvijas mobilitāte- uzņēmām ciemiņus pamatskolā “Rīdze”. Liels paldies mūsu skolēnu vecākiem, kas sagaidīja viesus lidostā “Rīga” un nogādāja tos viesnīcā.

5.februāris bija ierašanās diena, bet otrdien 6.02. sākās nopietns darbs- viesi tika sagaidīti skolā ar sākumskolas skolēnu gatavotiem valstu karodziņiem, notika sagaidīšanas koncerts, kurā uzstājās zēnu koris “Bastejpuikas” ( vad. I. Gerševica) ,  meiteņu koris ( vad. A. Šicāne), 5. klašu dejotāji . Tad viesi kopā ar 3.a klasi piedalījās Meteņdienas pasākumā un mācījās spāņu tautas deju. Pamatskolas “Rīdze” skolēnu pašpārvaldes prezidents Pēteris Knoks veda viesus ekskursijā pa skolu. Tad ciemiņi vēroja mūzikas stundu 5.b klasē pie sk. J.Vizbuļa, kurā mācījās latviešu tautasdziesmu piedziedājums, tika iepazīstināti ar Dziesmu svētku tradīciju.  Pēcpusdienā deju skolotāja G. Rudene un viņas dejotāji mācīja ārzemju viesiem latviešu tautas dejas, piemēram, “Tūdaliņ, tagadiņ”’,  “Cūkas driķos”.  Vakarā viesi iepazinās ar atpūtas kompleksu Krasta “Lido”.

Trešdiena-7.02.- tradicionāli mobilitātēs ir ekskursiju diena. No rīta viesi metodiskā atbalsta pasākumu rītā tikās ar “Rīdzes” pedagogiem un mācīja tiem portugāļu deju.  Izvēlējāmies  apmeklēt Brīvdabas muzeju. Tas viesiem sagādāja daudz prieka, jo tieši šīs viesošanās dienas bija bagātas ar tīru baltu sniegu, ko redzēt bija viņu sapnis, un piesnigušās priedes un latviešu dzijas saulīšu gatavošana radošajā darbnīcā pēc viņu, teiktā, bija ļoti jauks piedzīvojums. Tad devāmies uz Latvijas Nacionālo bibliotēku, kur bija iespēja palūkoties uz Rīgu no putna lidojuma, bet pēcpusdienā viesi darbojās interešu izglītības pedagogu  piedāvātajās radošajās darbnīcās, veidojot  māla dekoriņus, darbojoties ar dziju, pērlītēm.

Vakarā ciemiņus priecēja krāšņs skolas bērnu svētku koncerts, kurā uzstājās zēnu koris un bija vērojama izrāde “Sūnu ciems”, kuru skolēni paši angļu valodas skolotājas                        S. Šteinbergas vadībā bija pārtulkojuši angliski. Izrādi kuplināja mūsu skolas kuplais dejotāju pulks skolotāju G. Rudenes, K.Luča un A. Kveldes vadībā. Koncerta dalībnieki noslēguma mācījās grieķu deju. Vakars turpinājās kafejnīcā “Ala”, kur notika latviešu danču vakars.

Ceturtdiena-8.02.- sākās ar kulinārijas darbnīcu, viesi mājturības kabinetā kopā ar sk. I. Zālīti un Z.Kļaviņu cepa tradicionālos speķa pīrāgus, darbošanos pavadīja liela jautrība.  Vēlāk skolēni mācījās īru deju. Pēcpusdienā sk. D.Vaivode viesus veda ekskursijā pa Vecrīgu. Vakarā atvadu vakariņas Rokkafejnīcā un atziņa, ka šī nedēļa bija piepildīta un interesanta. Kā teica projekta vadītājs no Īrijas Braiens, “latiņa ir uzlikta ļooooti augstu”.  Dzirdējām daudz pateicības vārdu no viesiem, noritēja pa kādai aizkustinājuma asarai. Viesi no Spānijas atzina, ka apmeklējuši daudzus projektus, bet tik sirdssiltu uzņemšanu vēl nebija redzējuši… Lai veicas nākamajā mobilitātē Portugālē Madeiras salā jūnijā! Paldies visiem pedagogiem, skolēniem, vecākiem, kas bija tik atsaucīgi, vienoti, izpalīdzīgi, ieinteresēti sadarbībā! “Rīdze” ir SPĒKS!

L. Jēkabsone