Normatīvie dokumenti

Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamiem pamatskolā “Rīdze”

Rīkojums par iekšējās kārtības noteikumu papildināšanu izglītojamiem pamatskolā “Rīdze” (21.08.2017.)

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Rīkojums par papildu drošības pasākumu noteikšanu pamatskolā “Rīdze”