Pamatskola “Rīdze” sveic direktori Ivetu Birkmani

Lai ceļš, ko ejat jūs, pret kalnu nebeidz vīties,
Lai pietiek spēka, gudrības jums nekļūdīties!
Lai skatiens skaidri redz, ja asāks gadās līkums,
Un to, kas īsti liels, lai neizposta sīkums!

Lai jūtas dziļākās ar gadiem neizzustu
Un cilvēks cilvēkā lai ceļa biedru justu;
Šis ceļš, ko ejat jūs, pret kalnu nebeigs vīties,
Lai pietiek gudrības un spēka nekļūdīties!

Ziedonis Purvs

Pamatskolas ,,Rīdze” draudzīgais kolektīvs un daudzbalsīgā skolēnu saime sveic Ivetu Birkmani ar stāšanos direktora amatā!  Mums kopā viss izdosies!