Tradicionālais Miķeļdienas tirdziņš

Latviešiem  Miķeļi iezīmē rudens saulgriežus, kad dilstošā saule nonākusi pusloka viduspunktā un diena un nakts ir atkal vienādā gaŗumā.  Pēc Miķeļiem saule mazāk apspīd zemi, dienas kļūst īsākas un naktis garākas. 

Līdzīgi citiem saulgriežiem latviešu gadskārtā, arī Miķeļi atzīmēti ar svinībām.  Tomēr Miķeļu svinēšanai izveidojies īpatnējs paplašināts apjoms, iesaistot tajā arī ražas novākšanas izdarības, jo pirms Miķeļiem parasti nobeidzas visi ražas novākšanas darbi. 

Miķeļdiena ar krāsainām lapām un tirgošanās skaļumu 30. novembra pusdienlaikā  ienākusi arī “Rīdzē”. Kur vien skaties: garas galdu rindas,  pārdevēji slavē savu preci un pircēji cenšas ko lētāk nopirkt. Visi vienuviet skolēnu pašpārvaldes rīkotajā Miķeļdienas tirgū. Kā jau katru gadu, pārdevēji un viņu vecāki, un vecvecāki padomājuši, kā glītāk iekārtot tirgošanās vietu, kā noformēt savu preci, lai tā acij tīkama. Var nopirkt gan sulas, gan skābus kāpostus un speķa spēka maizi, sārtas dzērvenes un japāņu naudas kociņa stādus. Un kur tad vēl plašais saldumu un našķu klāsts! Un āboli, un augļu sulu saldējums, un vēl, un vēl….. Visos valda satraukums, daudzi staigā ar groziņiem, tik daudz gardumu jau nevar rokā saturēt! Tā ir priecīga satraukuma un svētku diena visai “Rīdzes” saimei. Paldies skolēnu ģimenēm par rosīšanos, gatavojot produkciju un kārtojot tirgus placi!Tagad diena kļūs īsāka, koku zari kailāki, nāks tumšais laiks, kurā daudz laika pārdomām un daudz laika darbam.Lai gaisma un prieks  mirdz mūsu acīs, lai kopā sagaidām ziemas baltumu!