Eiropas valodu diena

Atzīmējot 26.septembri, kas visā Eiropā tiek svinēta kā Eiropas valodu diena,  pamatskolā „Rīdze” notika īpašas svešvalodu mācību stundas! Eiropu valodu nedēļas mērķis ir izveidot un nostiprināt skolēnu interesi par daudzveidīgajām Eiropas valodām un to nozīmi sasvstarpējā saskarsmē.

Šajā dienā īpašu uzmanību pievērsām ne vien tām valodām, kuras var apgūt mūsu skolā, bet apzinājām arī skolēnus, kuri runā svešvalodās, kas nav iekļautas mūsu stundu sarakstā.

Visas dienas garumā skolēni, kuri prot un nebaidās runāt dažādās svešvalodās, varēja uzrunāt savus skolas biedrus un skolotājus. Mums bija iespēja klausīties – itāļu, franču, vācu, igauņu un dāņu valodu. Dzirdējām arī valodu, kas pārsvarā skan aiz Eiropas robežām, jo mums ir arī arābu valodas pratēji.

Angļu valodas stundās 8.klašu un 5.klašu skolēni mēģināja noskaidrot, kā dažādas pieklājības frāzes skan citās svešvalodās, bet 9.klašu skolēni iepazinās ar interesantiem faktiem par angļu valodu!