“Rīdzes” skolēni piedalās Āgenskalna Valsts ģimnāzijas organizētajā 6.klašu matemātikas konkursā “Spicprātis”

9.martā Āgenskalna Valsts ģimnāzija organizēja 6.klašu matemātikas konkursu “Spicprātis”. Arī pamatskolas “Rīdze” 6.klašu skolēni piedalījās šajā konkursā, kurā bija iespēja pārliecināties par savām zināšanām, erudīciju, spriešanas spējām, radošumu un prasmi darboties komandā. Pamatskolas “Rīdze” komandas kapteine Emma Roze Bekiča (6.a) ar savu komandu – Zīli Slaviņu (6.a), Loti Miķlesoni (6.a), Gustu Līcīti (6.b) un Gustavu Rību (6.b) izcīnīja 3.vietu! Apsveicam! Liels paldies sk.Ingūnai Salmiņai, kas komandu sagatavoja konkursam!