5.aprīlī visā Latvijā norisināsies Ēnu diena

5.aprīlī visā Latvijā norisināsies Ēnu diena, kurā šogad iesaistīsies arī pamatskola “Rīdze”. 

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. 

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

Ēnu dienā vecākiem ir iespēja sarunāt profesiju, kuru varētu ēnot bērns vai skolēnam ir iespēja reģistrēties www.enudiena.lv, pieteikties pie sev vēlamās vakances. 

Līdz 3. aprīlim skolēns paziņo klases audzinātājai – vai dosies ēnot!

4. aprīlī skolēns saņem apliecinājuma un intervijas veidlapu. 

5.aprīlī – Ēnu dienā – dodas ēnot. Ēna aizpilda apliecinājuma lapu, un skolēns aizpilda intervijas veidlapu.

6.aprīlī skolēns atnes abas lapas atpakaļ uz skolu klases audzinātājai, kas attaisno kavējumu. Pēc Ēnu dienas apkopojuma skolēni saņems atpakaļ savus apliecinājumus un interviju lapas. 

Aicinām izmantot iespēju piedalīties Ēnu dienā!