I Pedagogu vokālo ansambļu salidojums

Skolotāju darbdiena ir visai saspringta, tik daudz kas jāpagūst! Bet ir jauki, ja izdodas atrast mirkli, kad pašiem sevi iepriecināt. Pirms dažām nedēļām saņēmām ielūgumu no Rīgas 45. vidusskolas uz 1. Pedagogu vokālo ansambļu salidojumu. Visi zina, ka mūsu skolotāju kolektīvs ir gana dziedošs un dejojošs, tāpēc izaicinājumu pieņēmām! Skolotāja Inita pulcināja kopā sk. Lauru, Ingūnu, Tatjanu, Ilutu, Dārtu, Sandru, Silviju, Ivetu un Lailu, lai arī pamatskolas “Rīdze” vārds izskanētu! Salidojumā piedalījāmies septiņi ansambļi, repertuārs – latviešu un ārzemju hiti, aplausi, smiekli, jautrība, atkalredzēšanās un lēmums – nākamruden noteikti tikties atkal! Paldies Rīgas 45. vidusskolai par ierosmi, aicinājumu un sagādātajiem prieka mirkļiem! Lai skan!