Skolotāju dienas svinības

Katru gadu oktobra sākumā ir īpaša diena cilvēkiem, kas savu enerģiju un sirdsdegsmi velta jaunajai paaudzei. Skolotājdienas prieks, uztraukums, ziedi, smaidi un muzikāli sveicieni piektdienas rītā  bija pārņēmuši arī “Rīdzi”. Skolēnu pašpārvaldes dziesmotais sveiciens aizrāva ne tikai skolotājus,bet arī vecākus un skolēnus. Īpaši jauka bija mazā pirmklasniece, kas nosēdēja uz skolas kāpnēm no plkst. 7.30 līdz plkst. 8.15 un no sirds priecājās par dziedošajām vecāko klašu meitenēm. Gan vecākus, gan pedagogus iepriecināja un jautrus mirkļus radīja ar vizuālās mākslas skolotājas Daces Brokas gādību tapušie bērnu zīmētie skolotāju portreti- katrs varēja priecāties par bērnu vērotprasmi! Sk. Laima Cēsniece aicināja skolotājus pasmaidīt un uz mirkli “iekāpt”vasarā. Kamēr 9. klašu bērni iejutās skolotāju lomās, prieka un pārdomu stundu vadīja 8.b klases skolnieces Gerda un Emīlija. Ar sajūsmu skolotāji sagaidīja allaž tik atraktīvo zēnu kori. Bija iespēja tikties ar skolas vectētiņu Zigurdu Neimani, klausījāmies, kā skolas draiskuļi Artūrs un Dāvis aicina pedagogus lietot inteliģentus baramos teicienus, dzejas kompozīcijās , sk. Evijas Vaskas rosināti, lika ieklausīties 8.a un 8.b klases skolēni. Skolā valdīja savstarpējas cieņas, pateicības un sapratnes gaisotne. Paldies skolēnu pašpārvaldei , īpaši tās prezidentam Edvardam Staķim un vietniecei Lizetei Gražulei, par jaukajiem sveicieniem, paldies pasākuma vadītājām un veidotājām Gerdai un Emīlijai, sk. Initas Gerševicas zēnu korim, Nacionālā teātra aktierim  Zigurdam Neimanim, paldies jaunajiem 9. klašu pedagogiem,  skolēniem un viņu vecākiem par sveicieniem mūsu jaukajos svētkos! Prieka nekad nevar būt par daudz!