Semestra noslēguma svinīgais pasākums pie skolas direktores

Pamatskolā “Rīdze”ir sena tradīcija: veiksmīgie, centīgie skolēni no katras klases semestra beigās dodas uz pieņemšanu pie skolas direktores Ivetas uz klinģeri. Skolēni stāsta, ka veicies pirmajā semestrī, dod savus ierosinājumus, kā uzlabot skolas vidi un mācību procesu.Tad visi kopā fotografējas un ierakstās Goda grāmatā. Tas ir godpilns pienākums un iespēja- veidot skolas vēstures lappusi! Lai bērniem veicas arī turpmāk!

Šī semestra centīgākie skolēni, kas devās uz pieņemšanu pie direktores: 1. a  Romija Bārzdiņa, 1. b Emīlija Dreibante, 2. a Marta Skujiņa, 2. b Gvido Zīriņš, 3. a Marta Reiziņa, 3.b Anna Ausekle, 4. a Amēlija Roziņa, 4. b  Kristers Mazapšs, 5. a Katrīna France, 5.b Heinriks Rihards Briģis, 6.a Jans Armuliks, 6.b Alma Klincāre, 7.b Estere Marta Balode, 8. a Ieva Nevedomska, 8.b Kristiāna Bukova, 9.a Pētersons Dāvis, 9.b Marta Ābola.