7.a un 9.b klases viesošanās Gaismas internātskolā

Pasaule ir tik gaiša un laimīga, cik laimīgu mēs to mākam ieraudzīt un citiem parādīt.” (K. Skalbe)

Ziemassvētku laiks ir ne tikai brīnumu, svētības un prieka gaidīšanas laiks, bet arī došanas. Mums līdzās ir cilvēki, kas dzīvo citādi. Arī bērni… Kā ik gadu, arī šogad pamatskolas „Rīdze” skolēni 18. decembrī devās uz Gaismas internātskolu labdarības akcijā.

9. b un 7. a klases skolēni bija sagatavojuši priekšnesumus, paši vadīja rūķu darbnīcas, iepriecinot gan lielus, gan mazus internātskolas skolēnus. Arī šīs skolas audzēkņi mūs pārsteidza ar skanīgu dziedāšanu un balles dejām.

Bet bez vecāku atbalsta šādos pasākumos neiztikt. Tāpēc sakām lielu paldies par sarūpētajām dāvanām, ziedotajām grāmatām, spēlēm un drēbēm internātskolas audzēkņiem! Lai gaiši, sirdssilti svētki arī jūsmājās!