“Rīdzes” skolēniem veiksmīgi starti mācību priekšmetu olimpiādēs

Pamatskolas “Rīdze” skolēni veiksmīgi uzsākuši 2021./2022. m.g. mācību priekšmetu olimpiāžu sesiju, saņemot arī vairākas godalgotas vietas!

Rīgas valstspilsētas bioloģijas 44.olimpiāde

2.vieta Rūdolfs Zemītis (9.b klase), skolotāja Laila Jēkabsone

Rīgas valstspilsētas ķīmijas 63.olimpiādes 2.posms

2.vieta Annija Gardoviča (9.a),

3.vieta Marta Voiciša, Eiženija Marija Kozlova, Nikola Makarova (visas 9.a klase), skolotāja Marita Pjuse

Rīgas valstspilsētas vēstures olimpiādes 2.posms

2.vieta Marta Voiciša (9.a klase),

3.vieta Polīna Kravale un Nikola Makarova (abas 9.a klase)

Atzinība – Marts Gailis (9.a klase), skolotāja Valda Gavare