“Rīdzes” bērnu atbalsts ukraiņu bērniem

Pamatskolas “Rīdze”audzēkņi piedalījās Rīgā organizētajā  “Ukrainas nedēļā.”

Ātri reaģējot , īstenojām zibakciju ”Atbalsts ukraiņu bērniem”.

No 16. Līdz 18. februārim Vizuālās mākslas stundās tapa sirsnīgi zīmējumi, novēlējumi un uzmundrinājumi bērniem Ukrainā, lai tādā veidā iepriecinātu un stiprinātu vienaudžus šajā grūtajā brīdī.

Skolēnu darbi caur ukraiņu vēstniecību tika nogādāti uz Ukrainu.

Vizuālās mākslas skolotāja Dace Broka