Publiskots Ata Kronvalda fonda veidotais Latvijas skolu reitings

2020./2021.mācību gada skolu reitingā ir iekļautas 20 valsts ģimnāzijas, 33 “lielās” skolas un 34 “mazās” skolas. Ierobežojumi mācību organizācijā nav ietekmējuši talantīgo skolēnu iesaisti zinību paplašinātā apguvē un spēju apliecināšanā un reitingā iekļuvušo skolu skaits palicis nemainīgs, kas fonda ieskatā apliecina aktīvo skolu profesionalitāti sasniegt mērķi arī ierobežotas komunicēšanas apstākļos.

Pamatskola “Rīdze” šajā reitingā 2020./2021. m.g. mazo skolu konkurencē sasniegusi 14.vietu, kas ir augsts rādītājs.

Vairāk informācijas: http://www.skolureitings.lv/