PIRMKLASNIEKU VECĀKIEM

2023.gada 8.jūnijā plkst.18.00 skolas zālē

uz sapulci aicināti

2023./2024.m.g. pirmklasnieku vecāki.

Skolas administrācija