Attālinātais mācību process 1.- 4. klasei

No pirmdienas, 25. janvāra, arī 1-4. klašu skolēniem mācības uz laiku notiks attālināti, tādējādi mēģinot maksimāli samazināt Covid-19 izplatību. Šāds lēmums pieņemts Ministru kabineta ārkārtas un Krīzes vadības padomes kopsēdē.

Līdz 7. februārim tiek saglabāti visi līdz šim noteiktie ierobežojumi.

Pamatskolas “Rīdze” 1. – 4. klašu skolēni attālinātā mācību procesa plānu nākamajai nedēļai saņems iepriekšējās nedēļas nogalē elektroniskās skolvadības sistēmas “E – klase” vēstulē, kurā būs redzamas nedēļā apgūstamās tēmas, kā arī norādīti tiešsaistes stundu laiki.

Attālinātais mācību process notiks pēc skolas mācību stundu saraksta.

Veiksmīgai mācību satura apguvei, attālinātā mācību procesa laikā, skolotājam ir tiesības savu stundu ietvaros mainīt mācību stundu secību, par to iepriekš informējot skolēnus.

Katru dienu līdz plkst. 9.00 skolotāji elektroniskās skolvadības sistēmas “E – klase” žurnālā ievadīs tekošajā dienā apgūstamo mācību saturu, vai arī elektroniskajā pastā nosūtīs uzdevumus. Dienasgrāmatas sdaļā “Tēma” būs sīkāks mācību satura uzdevumu un veicamo darbu izklāsts konkrētajai dienai.

Pamatskolas “Rīdze” digitālās saziņas platformas ir “E – klase” un “Ms Teams”. Mācību priekšmetu skolotāji, pēc saviem ieskatiem un pamatojoties uz mācību satura apguves plānojumu, organizēs skolēniem tiešsaistes stundas elektroniskajā skolvadības sistēmā “E – klase”, kur rīku joslā ir redzama iespēja video saziņai, vai arī platformā “MsTeams”.

VISC ” Ieteikumi mutes un deguna aizsega lietošanai izglītības iestādē”

Atkārtoti lietojama higiēniskā sejas maska – tehniskais raksturojums (šāda veida maskas saņems skolas skolēni).

RDIKSD sagatavotais materiāls par mutes un deguna aizsargmasku lietošanu izglītības iestādē