Pamatskola Rīdze iesaistās Ēnu dienā

Arī šogad visā Latvijā norisinājās izglītības organizācijas “Junior Achievement Latvia” (JA Latvia) organizētais karjeras izglītības pasākums skolēniem Ēnu diena, kurā iesaistījās arī pamatskolas „Rīdze”. Šogad pieprasītākās profesijas Latvijā, ņemot vērā kopējo pieteikumu skaitu, skolēnu vidū ir policijas inspektors, programmētājs, gaisa kuģa pilots, fizioterapeits, arhitekts, gaisa kuģa stjuarts, ķirurgs un žurnālists. Pamatskolā Rīdze šogad bija vispieprasītākās profesijas bija:  ārsta, mākslinieka, dizainera, friziera, pirmsskolas pedagoga, mārketinga vadītāja, arhitekta, aktiera, tehniskā direktora profesijas. Klašu skolēni vēl ēnoja šādas profesijas:  ārsts, fiziķis, vecākais pētnieks, izplatīšanas centra tehniskais vadītājs, interjera stilists, jurists, vecākais nodokļu eksperts, pilots, ugunsdzēsējs, pavārs, Duty Free pārdevējs, baleta solists, futbolists, direktors, banķieris, eksponātu izveides speciālists, jāšanas treneris, pedagogs, pasniedzējs, lektors, uzņēmuma vadītājs, mārketinga pārdošanas veicināšanas projektu vadītājs, sabiedrisko attiecību speciālists, vēstures gids, sporta ziņu redaktors, režisors, konferenču un pasākumu centra vadītājs, arhitekts, 3D modelētājs, pavārs, ēku būvuzraugs, šefpavārs, veterinārārsts, aktieris, režisors, ārsts, embriologs, māsu palīgs, administrators, video režisors, ilgtspējas attīstības vadītājs, bērnu zobārsts, psihoemocionālā atbalsts konsultants, interjera dizainers, pirmsskolas skolotājs, animators, mākslinieks/ilustrators, materiālzinātnieks, pētnieks, Service Desk pakalpojumu vadītājs, uzņēmuma vadītājs, skolas direktors un skolotājs, biroja vadītājs, basketbolists, advokāts, noliktavas vadītājs, mājokļu un vides jomas vadītājs, viesmīlis, pavārs, žurnālists, centrālās vēlēšanu komisijas darbinieks, lektors, nodaļas vadītājs, pašvaldības policists, uzlādes operators, tilta inženieris, IT programmētājs un analītiķis, būvinženieris, tieneša palīgs, Rīgas Brīvostas pārvaldes būvinženieris, grimētājs, medicīnas māsa, kosmētiķis, nekustamā īpašuma vērtētājs, kuģa kapteinis, zobārsts, zobu highiēnists, zobārsta asistents, dakteris Klauns, modes dizainers, fizioterapeits, sirds ehogrāfijas speciālists, režisors, kustību mākslinieks, interjera dizaineris. Savukārt, 1.b visa klase kopā devās uz uzņēmumu „Latvijas Pasts”, kur ēnoja dažādus darbiniekus. Skolēni savos izvērtējumos atzina, ka Ēnu diena bija interesanta un vērtīga! Skolēnu interesi par Ēnu dienu atspoguļo portālā www.enudiena.lv reģistrētais skolēnu skaits, šogad tie jau ir 34 191 potenciālais ēnotājs. Vislielāko interesi izrādījuši ēnotāji no Jelgavas Valsts ģimnāzijas (632), Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas (399) un Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas (347). Aktīvākās pilsētas un novadi pēc ēnotāju pieteikumu skaita šogad – Rīga, Mārupe, Jelgava, Liepāja, Daugavpils un Ogre. Ēnu dienas mērķis ir veicināt skolēnu izglītības satura sasaisti ar reālo dzīvi, palīdzot skolēniem mērķtiecīgi plānot savu karjeru, izdarīt izvēli par savu nākotnes profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum. Darba devējiem, savukārt, tā ir laba iespēja veidot sava uzņēmuma atpazīstamību un piesaistīt nākamos kolēģus.

Karjeras pasākums “Sporto vesels!”

13.februārī skolā 3.a, 3.b un 6.b klasēm notika karjeras pasākums “Sporto vesels!”, kurā viesojās zumbas treneris Rolands Bartaševics un ar skolēniem dalījās pieredzē, kā viņš kļuvis par zumbas treneri, kā zumba attīsta ķermeni un kāpēc tas ir aizraujoši.

Zumba ir Latīņamerikas iedvesmota deju fitnesa nodarbība. Tas ir daudz neparastāks treniņš, kas visu procesu padara aizraujošāku un izklaidējošāku. Latino ritmi un cita pasaules mūzika liek kustēties ikkatru mirkli. Dejot patiešām ir neticami viegli, un nemanot tas reizē ir arī labs treniņš tavam ķermenim.

Skolēni atzina, ka šī nodarbība bija interesanta un aizraujoša. Lielākā daļa atzina, ka līdz šim nebija izmēģinājuši zumbu un  labprāt vēlētos to apgūt vairāk.

Paldies trenerim Rolandam par aktīvo nodarbību!

Karjeras pasākums vecākiem “Pamatskolēna karjeras plānošana”

Karjeras plānošana ir svarīgs solis skolēna profesijas izvēlē, tāpēc 9.februārī tiešsaistē MS Teams notika pamatskolas Rīdze karjeras pasākums vecākiem, kura mērķis  informēt vecāku par karjeras izglītības aktivitātēm skolā un radīt izpratni, kas jāzina skolēnam, lai veiksmīgi plānotu/veidotu savu karjeru!  

Vecāki uzzināja par karjeras izglītības īstenošanu skolā. Skolēniem ir iespēja apmeklēt individuālās karjeras konsultācijas, piedalīties grupu nodarbībās/ klases karjeras stundās, tikties ar viesiem, piedalīties Ēnu dienā, izstādē SKOLA2023 un citos pasākumos.

Pasākumā pieredzē dalījās viešņa – Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas karjeras konsultante Daina Romanovska, kura stāstīja par iestājeksāmeniem pēc 9.klases, mācību programmu izvēli, kā arī par ikdienu un savstarpējām attiecībām, problēmām, nokļūstot jaunā skolā. Vecāki uzdeva sev interesējošos jautājumus.

Pasākumā piedalījās 74 skolas vecāki.

Paldies vecākiem un pedagogiem par dalību pasākumā!

Karjeras izglītība tiek īstenota visa mācību gada garumā gan grupu nodarbībās, gan caur individuālām konsultācijām un karjeras pasākumiem klases stundās.

Ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” no 17.-21.oktobrim pamatskolā „Rīdze” norisinājās Karjeras nedēļa. Klases stundu ietvaros skolēni tikās ar dažādiem uzņēmējiem un sabiedrības pārstāvjiem – dekorātori Viviānu Balodi, vīnzini Ronaldu Pētersonu, mūziķiem Ralfu Eilandu un Anci Krauzi, uzņēmēju Lauru Slaviņu, rakstnieci Inesi Valteri, 3D printeru ieviesēju un jaunuzņēmēju iedvesmotāju Didzi Dejus, Cewood pārstāvi Andi Kļaviņu, šahisti Danu Reiznieci – Ozolu, zobu higiēnisti Lieni Mangali, uzņēmēju komponistu, skaņu producentu Ģirtu Bisu, iedvesmotāju Elīnu Punculi, interjera dizaineri Nadīnu Hartmani, zvērinātu advokāti Līgu Mervinu, aktieri Gintu Grāveli, IT speciālisti Mariju Stakenu.

1.a, 7.b, 9.a, 9.b klases apmeklēja LR Saeimu un iepazina politiķa amatu un valsts pārvaldes sistēmu. 4.a klase apmeklēja Rīgas Starptautisko lidostu.

Trīs 9.a klases audzēknes apmeklēja VIAA rīkoto pasākumu „Jaunā uzņēmēja ABC”. Dalībniecēm bija iespēja iesaistīties Start Strong aktivitātēs un noteikt savus turpmākos karjeras mērķus.

2023.gada  9.februārī pl.18.00 aicinām uz  pamatskolas “Rīdze” tiešsaistes karjeras pasākumu “Pamatskolēna karjeras plānošana”. Pasākums notiks attālināti MS Teams.

Pasākuma mērķis – informēt vecāku par karjeras izglītības aktivitātēm skolā un radīt izpratni, kas jāzina skolēnam, lai veiksmīgi plānotu/veidotu savu karjeru

Karjeras izglītības mērķis -organizēt izglītības saturu un izglītības ieguves procesu, nodrošinot izglītojamajam pašizpētei, karjeras izpētei un karjeras plānošanai un vadīšanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi, radīt pamatu savlaicīgu, apzinātu un ar iespējām līdzsvarotu personīgo lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītību.

Karjeras izglītības uzdevumi

1.Palīdzēt skolēniem pašattīstīties.

2. Motivēt un palīdzēt izpētīt dažādas karjeras iespējas.

3. Palīdzēt plānot un vadīt savu karjeru.

KARJERAS IZGLĪTĪBA 2021./2022. māc. g.

Gan klātienes, gan attālinātajā mācību laikā skolā tika īstenota karjeras izglītība. Tika vadītas grupu nodarbības par dažādām karjeras tēmām, piemēram, sociālo tīklu ietekmi karjeras veidošanā, pašizpēte, Ko darīt pēc 9.klases? u.c.

9.klašu skolēni izzināja vidusskolas izvēļu grozus, kā arī veica dažādus karjeras testus, un individuālās sarunās noskaidroja labāko iespēju savai turpmākai mācību un pilnveidošanās izvēlei.

8.klašu skolēni izzināja iespējas, ko sniedz ģimnāzijas, vidusskolas un profesionālās skolas.

Jaunāko klašu skolēni izzināja savas prasmes un mācījās izzināt sevi.

Individuālo konsultāciju laikā skolēniem tika dota iespēja izprast savas vēlmes, iespējas un pilnveides nepieciešamību.

Sākumskolas klases iesaistījās konkursā „Mana vārdnīca”, kur jau sākumskolā skolēniem ir jāizprot ar darba pasauli un ekonomiku saistīti jēdzieni. 5.,. 6. Klašu audzēkņi iesaistījās ekonomiskās izglītības konkursā „Biznesa pasakas”, kas ir saistītas ar karjeras un darba jomu.

Ēnu dienā piedalījās atsevišķi interesenti. Tā tika organizēta aprīlī.

Paldies visiem pedagogiem, īpaši klašu audzinātājām, skolas vadībai par atsaucību un izturību attālinātajā mācību procesā!

Paldies arī skolēniem, kuri izrāda interesi par dažādām profesijām, izzina tās un var veiksmīgi paši pieņemt savu karjeras lēmumu!

Individuālās konsultācijas

Pedagoģe karjeras konsultante Solvita Lauzēja skolā strādā otrdien, trešdien, cetgurtdien 4-20.kabinetā.

Skolēniem ir iespēja apmeklēt INDIVIDUĀLĀS KARJERAS KONSULTĀCIJAS. 

Individuālas sarunas laikā skolēniem ir iespēja izzināt savas intereses, mērķus, pildīt karjeras testus, kā arī uzzināt informāciju par sev vēlamo izglītības iestādi, kur vēlas  turpināt mācības pēc 9.klases.

  • Skolēnam jāpiesakās konsultācijai e-klasē vismaz 1 dienu iepriekš, rakstot karjeras konsultantei Solvitai Lauzējai, ka vēlas atnākt uz konsultāciju, vai pienākot individuāli skolā un piesakot to.
  • Norādīt vēlamo karjeras individuālās konsultācijas laiku.

KARJERAS IZGLĪTĪBA 2020./2021. māc. g.

Arī karjeras izglītībā šis gads bijis izaicinājumu gads. Klātienē skolēniem bija iespēja piedalīties karjeras pasākumos, karjeras nedēļā, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem savās klases stundās, kā arī attālināti MS Teams, iesaistoties klases stundās, mācību priekšmetu stundās. Notikušas vairākas attālinātas nodarbības 4.a, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b klasēm. Skolēni ir uzzinājuši dažādas tēmas: par sociālo tīklu ietekmi karjeras veidošanās procesā; par komunikācijas un oratorprasmju nepieciešamību dažādās profesijās; par karjeru un tās nozīmi cilvēka dzīvē; par to, kā lietišķā etiķete ietekmē mūsu karjeru; par mūziķa profesiju;  par profesionālo izglītību, kā arī tikušies ar Rīgas Valsts tehnikuma karjeras konsultanti, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma pārstāvi un skolas absolventiem.

3.a un 4.a klases iesaistās konkursā „Mana vārdnīca”, kur jau sākumskolā skolēniem ir jāizprot ar darba pasauli un ekonomiku saistīti jēdzieni. 5.b un 6.b klase ir iesaistījās ekonomiskās izglītības konkursā „Biznesa pasakas”, kas ir saistītas ar karjeras un darba jomu.

Šogad ārkārtas situācijas dēļ tika atcelta Ēnu diena, tomēr par dažādām profesijām var uzzināt attālināti: www.profesijupasaule.lv

Šogad skolēniem bija iespēja apmeklēt individuālās karjeras konsultācijas, kuras interesenti apmeklēja gan klātienē, gan attālināti MS Teams platformā. Paldies visiem pedagogiem, īpaši klašu audzinātājām, skolas vadībai par atsaucību un izturību attālinātajā mācību procesā! Paldies arī skolēniem, kuri izrāda interesi par dažādām profesijām, izzina tās un var veiksmīgi paši pieņemt savu karjeras lēmumu!

KARJERAS NEDĒĻA 2020

Karjeras nedēļa – ikgadēja tradīcija, kas turpinās pašvaldībās

Karjeras nedēļu jau astoto gadu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) un to finansē ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. 2020. gadā Karjeras nedēļa notiek no 26. līdz 30. oktobrim

Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas. Jaunieši var piedalīties dažādās diskusijās, radošajās darbnīcās, konkursos un citos izglītojošos pasākumos.  Šīgada Karjeras nedēļas tēma nākotnes profesijas, kas aicina skolēnus, viņu vecākus, pedagogus iepazīt nākotnes profesijas un prasmes.

Sekmīgu un aizraujošu visiem Karjeras nedēļu!

Par Karjeras nedēļu

Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kas aktualizē savlaicīgas un apzinātas tālākās izglītības un karjeras izvēles nozīmi veiksmīgas personiskās dzīves veidošanā.

Tās laikā jauniešiem ir iespēja:

  • iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos,
    • tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem,
    • apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas.

Jaunieši var piedalīties arī aizraujošās radošās darbnīcās un konkursos.

Karjeras pasākums  “Mācības valsts un privātās izglītības iestādēs pēc 9.klases”

Pamatskolas “Rīdze” 9.b klases audzēkņi 6.oktobrī piedalījās karjeras pasākumā  “Mācības ārzemēs pēc 9.klases”.Sepembra sākumā veicot skolēnu aptauju par vēlmēm karjeras izglītībā, daudzi vēlējās uzzināt vairāk par mācībām ārzemēs pēc 9.klases, tāpēc šoreiz skolēni tikās ar  uzņēmuma SIA “Izglītība ārzemēs” pasniedzēju Sarmīti Makari, kas skolēniem pastāstīja par šādām tēmām:

1.Kultūru apmaiņas programma. Prasības un kritēriji pretendentiem.

2.Intergrācija Lielbritānijas vidusskolā.

3.Iespēja iegūt vidējo izglītību Lielbritānijā bez maksas.

4.Starptautiskās skolas, kurās mācās bērni no dažādām valstīm.

5.Hokeja un pilotu akadēmija Vinipegas vidusskolā, Kanādā.

6.Vasaras nometnes ārzemēs (sports, svešvalodas, māksla, dizains) u.c.tēmas.

 Skolēni uzzināja gan par ikdienas dzīvi, gan mācību procesu un kultūras iespējām interesējošās valstīs.

Paldies skolēniem par atsaucību un ieinteresētību.

ĒNU DIENA 2020

Pamatskolas “Rīdze” audzēkņiem ir iespēja piedalīties Ēnu dienā, kas notiks 12.februārī. 7.-9.klašu audzēkņi var reģistrēties mājas lapā www.enudiena.lv  un pieteikties vakancēm, vai arī sarunāt personīgi kādu profesijas pārstāvi un iet pie viņa. 

Ēnu dienā jāņem līdzi izprintēta apliecinājums, kuru aizpilda profesijas pārstāvis, kuru ēno skolēns, un Interviju lapa, ko aipzilda skolēns.  

Abas lapas 13.februārī ir jāatnes klases audzinātājai uz skolu. 

Pieteikšanās Ēnu dienai Saeimā:
https://enudiena.lv/jaunumi/saeima-piedalisies-enu-diena
Pieteikšanās Rīgas pašvaldības policijā: 
https://rpp.riga.lv/no-sodienas-rigas-pasvaldibas-policija-sakas-pieteiksanas-enu-diena-2020/
Pieteikšanās Rīgas Tehniskajā universitātē: 
https://www.rtu.lv/lv/nac-studet/aktualitates-berniem-un-jauniesiem/enu-diena
un citas vietas atrodamas Ēnu dienas mājas lapā.

APLIECINĀJUMS

INTERVIJAS LAPAS PARAUGS

KARJERAS PASĀKUMS 6.KLASĒM

Pamatskolas “Rīdze” 6.klašu audzēkņi ir veikuši intervijas ar saviem vecākiem, tuvāk izzinot viņu darba pienākumus, vidi, specifiku, darbā pielietojamos instrumentus un arī atziņas, kuras gūtas darba dzīvē. Literatūras stundā skolēni iemācījās pierakstīt, apkopot un noformēt intervijas.

Skolēni izzināja dažādas profesijas kā, piemēram, advokāts, mārketinga reklāmas nozares speciālists, mazumtirdzniecības speciālists, tiesnesis, jurists, celtnieks, inženieris, profesionālās nodaļas vadītājs, personāla vadītājs, finansiste valsts pārvaldē, stilists, vecākā projektu vadītāja, klavierskolotāja, uzņēmējs, ārsts – stomatologs, dermatologs, farmaceits, Māmiņukluba mārketinga direktors un projektu vadītājs Baltijas valstīs, basketbola treneris, mākslas pasākumu organizators, mākslinieks, pasākumu producents un citas.

Advokāta profesijas pārstāvis atzina, ka darbā gūta ļoti laba atziņa – “Iesāktais ir jāpabeidz” un atziņai viņš seko ikdienas. Tiesneša profesijas pārstāvis ieteiktu jauniešiem, kuriem patīk izaicinājums, patīk domāt, kuriem ir vēlēšanās palīdzēt un risināt, padomāt par jurista profesiju. Juristi var strādāt par tiesnešiem, advokātiem.  Sabiedrībai ir vajadzīgi zinoši juristi, kas var nodrošināt gan publisko, gan privāto tiesību aizsardzību. Paldies skolotājai Zandai Batņai par ieinteresētību un atsaucību skolēnu interviju tapšanā!

9. B KLASE IEPAZĪST DIZAINERA PROFESIJU

Karjeras nedēļas 2019 ietvaros 9.b klases skolēni iepazinās ar dizainera profesiju. Mērķis: iepazīties ar daudzveidīgām ar mākslu un dizainu saistītām  profesijām. Uzdevumi: 1) Iepazīties ar izglītības iespējām Latvijā, 2) Iepazīties ar izglītības iespējām ārzemēs, 3) Saskatīt savas iespējas un resursus, plānojot savu karjeru nākotnē, 4) Iepazīties ar stikla dizainera profesiju, 5) Iepazīties ar stikla izstrādājumu veidošanas tehniskajiem paņēmieniem, 6) Apskatīt dažādus, no stikla veidotus izstrādājumus. Par dizainera profesiju stāstīja 9.b klases skolnieces Mariannas Elzas Neibergas mamma.

2023.gada novembrī “‘Altonas”‘organizētajā bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā pamatskolas “Rīdze” tekstilmākslas studijas” “Jautrais zirneklītis” audzēkne Mona Vītoliņa savā vecumā grupā ar darbu “‘Mušmires un bekas satikšanās” ieguva 1.vietu.