Pirmās Rīgas skolas sasniedz nepieciešamo vakcinācijas apjomu

Mūsu šīs vasaras prioritāte ir nodrošināt mācības klātienē visās Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, radot drošu vidi un darba organizēšanu audzēkņiem un darbiniekiem.

Rīgas mērs Mārtiņš Staķis un Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Iveta Ratinīka 10. augusta saulainajā rītā svinīgi sveica Rīgas Ziedoņdārza pirmsskolu un Rīgas 93. vidusskolu, kas pirmās paziņoja par noteiktā vakcinācijas apjoma sasniegšanu iestādes darbinieku vidū.

Esmu pateicīgs, ka Rīgas izglītības iestādes ir pieņēmušas atbildīgus lēmumus, un daudzi darbinieki ir vakcinējušies, lai apliecinātu gatavību jaunajā mācību gadā strādāt klātienē. Ir gandarījums, ka par šo atbildīgo rīcību varam pateikties pašvaldības skolām, bērnudārziem un interešu izglītības centriem arī finansiāli, sniedzot iespēju izlemt, kur ieguldīt piešķirto finansējumu.