Mācīties nekad nav par vēlu, tas ir aizraujoši un interesanti! …Arī skolotājiem!

14., 15. februārī pamatskolas “Rīdze” skolotāji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Kurzemes pērli Ventspili, kura mūs sagaidīja ar saulainu pavasarīgu laiku. Viesojāmies Ventspils Centra sākumskolā, kur mūs mīļi uzņēma Ventspils Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece izglītības jautājumos Jana Jansone, skolas direktore Liāna Biezbārde un  pedagogi. Daudz pozitīvu emociju guvām, klausoties skolas Zvanu ansambļa koncertu, priecājāmies, kā meitenes prot iejusties dziesmas noskaņā, kā spēj aizraut klausītāju ar latviešu tautasdziesmu “Jūriņ prasa smalku tīklu”. Arī šajā skolā noritēja projektu nedēļa “Ceļā uz Dziesmu un deju svētkeim”, mums tika piedāvāts vērot klašu projektu prezentācijas, kuru noslēgumā vienojāmies kopīgā “Dar man tēvis , pastaliņas”. Skolēni un pedagogi izvadāja ekskursijā pa skolu, skolas direktore iepazīstināja ar iestādes darbību, gatavošanos jaunā mācību satura ieviešanai. Jutāmies ļoti gaidīti ciemiņi.

Tad mūsu ceļš veda uz Ventspils 4.vidusskolu. Arī tur klausījāmies stāstījumu par viņu darbības virzieniem. Ļoti rosinoša bija tikšanās Ventspils Digitālajā centrā, kur vadītāja pastāstīja, kā viņi izglītības mācību saturā integrē informācijas tehnoloģijas, programmēšanu un robotiku, tas bija bezgala interesanti, kad gan pirmskolas izglītība iestāžu audzēkņi, gan skolēni ne tikai Ventspilī, bet arī citur Latvijā ar robotu palīdzību var apgūt dabaszinību mācību vielu par Latvijas novadiem, dzīvniekiem, augiem un ne tikai. Pārventas bibliotēkā izbaudījām šīs celtnes arhitektonisko savdabību un burvību- ēkā nav kāpņu, bet augšup ved vītņveida celiņš. Viss ir balts un tīrs, mierīgs un lasīt rosinošs. Vakarā izbaudījām saulrieta burvību, Kurzemes jūras vēju, kāds no liedaga paņēma jūras akmentiņus veiksmei. 

Izzinoša bija ekskursija pie Ugāles mācītāja, ērģeļu meistara, instrumentu restauratora Jāņa Kalniņa. Ar apbrīnu klausījāmies viņa interesanto stāstījumu, brīnījāmies par viņa plašajām zināšanām. Tad mūs gaidīja Ugāles baznīca, kur aizrāva luterāņu askētisms, kokgriezumi, lieliskā akustika. Uzdziedājām. Skanēja brīnumaini!Paldies direktorei Ivetai Birkmanei par šīm divām piepildītajām, interesantajām dienām, iespēju priecāties par citu kolēģu darbu un pārliecināties, ka mēs esam centīgi, darboties, mācīties griboši un varoši!