Ziemassvētku laiks!

Ziemassvētki – laiks, kad mēs apstājamies un atveram sirdis, lai uzņemtu brīnumu, kas nāk kopā ar mīlestību, laipnību un saticību.

Svētki ienāca mūsu skolā ar Adventes rītu, kad iededzām pirmo sveci un sākās svētku gaidīšanas laiks.

Gaiteņos varēja vērot bērnu zīmējumu un pulciņu darbu izstādi. Atlika tikai no sirds priecāties par skolēnu spējām un radošumu.  Tumšo laiku izgaismoja 9. klašu skolēnu veidotie dizaina priekšmeti (sk. Z.Miķis, Z.Kļaviņa) .Priecājāmies par ciemiņiem klašu pasākumos un novērtējam klašu audzinātāju un pedagogu ieguldīto lielo darbu, lai pasākumi izdotos. 20. decembrī  vecākiem un viesiem bija iespēja apmeklēt skolas Ziemassvētku koncertu, kurā bērni dziedāja ( sk. I. Gerševica, A. Šicāne), dejoja (sk. G. Rudene, K. Lucis), iejutās sūnciemiešu lomā (sk. L. Jēkabsone, sk. S.Šteinberga, sk. J. Vuizbulis) un sagaidīja Laimes Lāci. No sirds pateicamies par jaukajiem, sirsnīgajiem vārdiem pēc pasākumiem. 21. decembrī skolēnu pašpārvaldes bērni devās uz tikšanos ar skolas direktori, lai izrunātu, kā veicies ar darbiem pirmajā pusgadā un  plānotu, ko labu varēs izdarīt nākamajā pavasarī.  Mēs, Rīdzes skolēni , pedagogi un darbinieki no sirds novēlam jauku ziemas brīvlaiku, ar ticību, cerību un mīlestību spert drošu soli nākamajā 2024. gadā!