XI Latvijas Zēnu koru salidojums Cēsīs ,,Puikas! Dziedāsim!”

26.maijā ,, Bastejpuikas” bija dalībnieki Cēsīs XI Latvijas Zēnu koru salidojumā ,,Puikas! Dziedāsim!” Koncerta mēģinājums un koncerts Cēsu Pils parka estrādē, gardas pusdienas, ceļojums ar uzdevumiem, svētku gājiens un skaists koncerts- tas ilgi paliks atmiņā! Zēnu ģimenes bija labi atbalstītàji gājienà un šī diena bija brīnišķīga! Kora diriģente Inita Gerševica