Reģistrēšana uzņemšanai 1.klasē 2021./2022. un 2022./2023. m.g.

Informējam, ka  bērnu reģistrēšana uzņemšanai 1. klasē līdz 15.09.2020.notiks attālināti.

Iesniegumus adresētus  Pamatskolas ” Rīdze” direktorei, saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr.137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” 2.2. apakšnodaļu ” Iesnieguma par bērna uzņemšanu 1. klasē Iestādē iesniegšanai elektroniski”, iesūtīt uz skolas e-pasta adresi ridzeps@riga.lv parakstītus ar drošu elektronisko parakstu vai izmantojot portālā Latvija.lv pieejamo pakalpojumu – Iesniegums iestādei.

Skolas administrācija