Topošo pirmklasnieku vecāku sapulce 9.jūnijā

Pamatskolas “Rīdze” administrācija un 1.klašu audzinātājas gaida uz tikšanos sapulcē topošo pirmklanieku vecākus 9.jūnijā plkst. 18:00 skolas zālē!