Skolēnus aicina piedalīties izaugsmes ciklā “IR VISĀDI RAIBIE”!

Aicinām Rīgas skolu 5.- 9. klašu audzēkņus piedalīties vairāku dienu jauniešu izaugsmes ciklā “IR VISĀDI RAIBIE”! Programmā – interesantas nodarbības, pārgājieni, personības izaugsmes aktivitātes u.c.

Norises datumi – septiņas dienas pēc kārtas jau no 3.augusta!

Dalība bez maksas!Vietu skaits ierobežots!

Īsteno: Rīgas Vācu kultūras biedrībaSadarbības partneris: Pamatskola “Rīdze”Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, DIKAPS-21-68-lī

Saite uz reģistrāciju pieejama ŠEIT