Rīdzes lepnums 2019./2020. mācību gadā

Izglītojamo sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos 2019./2020. mācību gadā

Rīgas pilsētas matemātikas olimpiāde:

Eduards Vugulis ( 5.b)  II vieta

Toms Krūklis ( 5.b) Atzinība

Miķelis Jaunromāns ( 6.a ) Atzinība

Alma Klincāre ( 6.b ) Atzinība

Marī Pērse ( 6.b) Atzinība

Kārlis Karašnieks  ( 6.a) Atzinība

skolotāja Baiba Galiņa

Rīgas pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiāde:

Anete Jēkabsone ( 9.a ) II vieta

Morics Nils Menģelsons ( 8.b)  II vieta

Marta Vitkovska  ( 8.b )  III vieta

Elza Kalniņa  ( 8.a )   Atzinība

skolotāja Evija Vaska

Rīgas pilsētas vācu valodas olimpiāde:

Morics Nils Menģelsons ( 8.b)  II vieta, skolotāja Santa Jansone

Rīgas pilsētas fizikas olimpiāde:

Kristaps Skirmanis  ( 9.b) Atzinība, skolotāja Ieva Spriņģe

Rīgas pilsētas ķīmijas olimpiāde:

Haralds Kairis ( 9.a ) Atzinība, skolotāja Marita Pjuse

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas atklātais konkurss angļu valodā:

Elza Emīlija Palma ( 7.b ) II vieta, skolotāja Dave Vaivode

Bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Mocīšu darbnīca”

Gregors Tauriņš ( 6.b ) I vieta, skolotājs Raimonds Liepa

Rīgas pilsētas finālsacensības florbolā:

6. – 7. klašu meiteņu komanda  III vieta

Līva Egle, Anca Paula Breijere, Annija Gardoviča, Marta Voiciša, Eizēnija Marija Kozlova, Marta Reke, Līva Klēģere, Hanna Štrausa

skolotāji Artūrs Rozenbahs un Dzintars Pārums