Redzi un klausies. Domā. Prognozē. Dari.

2022./2023. m.g. Latvijas pedagogiem bija iespēja piedalīties Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) organizētajos semināros “Ceļu satiksmes drošība: Redzi un klausies. Domā. Prognozē. Dari., kā arī  konkursā “Gada satiksmes drošības pedagogs”. Tā mērķis bija veicināt satiksmes drošības jautājumu mācīšanu sākumskolas, pamatskolas klasēs un interešu izglītībā, lai skolēniem izglītības procesā veidotos izpratne par satiksmes drošību un tiktu veicināta ikdienā drošai dalībai ceļu satiksmē nepieciešamo zināšanu un iemaņu izkopšana.

Mūsu skolas skolotāja Solvita Lauzēja konkursa ideju bankai izveidoja metodisko materiālu Satiksmes drošības mācību stundas 6.klasei”.  Skolotājas izveidotais materiāls ir veidots izmantojot ideju skolēniem, mācot par ceļu satiksmes drošību,dot nevis jau gatavu pieaugušā veidotu materiālu/uzdevumu/spēli, bet gan lai skolēni paši izveido savu spēli vai uzdevumu, kurā viņi un viņu klasesbiedri, skolasbiedri veiksmīgi un interesantā veidā varētu iemācīties gan ceļu satiksmes noteikumus, gan ceļa zīmes, gan izprast paša skolēna atbildību uz ceļa. Materiālā ir apkopotas četras mācību stundas, to apraksti un gatavo – skolēna izveidoto spēļu paraugi.

Priecājamies, ka skolotāja konkursā “Gada satiksmes drošības pedagogs” ieguva 1. vietu, iegūstot dāvanu kartes 500 eiro vērtībā no uzņēmuma „Brain games” un „MC Alfa  – mācību centrs”, kā arī 7.b klasei bija iespēja bezmaksas apmeklēt Rīgas Motormuzeju.

Priecājamies par skolas panākumiem!