Par izglītības procesa norisi no 1. novembra

High school students at school, wearing N95 Face masks. Sitting in a classroom.

Pēc pagarinātajām rudens brīvdienām skolā atgriezīsies jaunāko klašu skolēni un mācības klātienē turpinās arī  speciālās izglītības klašu un speciālo izglītības iestāžu audzēkņi, kā arī  sociālās korekcijas izglītības iestādes “Naukšēni” audzēkņi.

Vispārizglītojošo skolu 4. – 12.klašu skolēni, starptautisko izglītības programmu skolēni un izglītojamie profesionālajā un augstākajā izglītībā, kā arī interešu un pieaugušo izglītībā (ar atsevišķiem izņēmumiem noteiktās izglītības programmās), līdz 14. novembrim īsteno mācību darbu attālināti.

Konspektīvs informācijas apkopojums un vizuālie materiāli, kas sniedz ieskatu svarīgākajos principos, kas jāievēro, 1.novembrī uzsākot vai turpinot mācības.

 •  No 1.novembra mācības klātienē atsāk 1. līdz 3. klases skolēni.
 • Mācības klātienē atsāk speciālās izglītības klases (kods 58 un 59)
 • Speciālās izglītības iestādes un sociālās korekcijas izglītības iestāde “Naukšēni” turpina mācības klātienē.
 • Vispārizglītojošo skolu 4. -12. klases no 1.novembra līdz 14.novembrim mācās attālināti.
 • Profesionālajā izglītībā un augstākajā izglītībā mācības turpinās attālināti.
 • Interešu un pieaugušo izglītībā mācību darbs attālināti notiek līdz 14.novembrim.
 • Starptautiskajās izglītības programmās 1.-3. klasēm mācības no 1. novembra notiek klātienē, bet pārējās klasēs attālināti līdz 14.novembrim.
 • Praktiskās mācības klātienē turpina profesionālās izglītības programmu apguvē veselības aprūpes un veterinārmedicīnas jomā reglamentētajās profesijās un specialitātēs, tai skaitā rezidentūrā.
 • No 2021. gada 1. novembra atļauta profesionālās izglītības (tai skaitā profesionālās ievirzes) programmu  praktisko iemaņu individuāla apguve izglītības iestādē bez pedagoga klātbūtnes.
 • Pirmsskolas turpina darbu klātienē dežūrgrupās(arī starptautisko izglītības programmu apguve atbilstošā vecuma grupā).
 • Dežūrgrupas apmeklē tie bērni, kuru vecāki vai likumiskie pārstāvji nevar strādāt attālināti un nodrošināt bērna uzraudzību mājās.
 • Pagarinātās grupas drīkst organizēt TIKAI vienas klases/grupas skolēniem. Iestādes vadība drīkst ierobežot pagarinātās grupas darba laiku.

Kā notiek sporta un mūzikas stundas skolā?

 Izglītības iestādēs sporta un mūzikas stundas notiek tikai vienas klases ietvaros. Vienlaikus vienā telpā neatrodas dažādu grupu, klašu vai kursu skolēni. Sporta un mūzikas stundu laikā (aktīvi sportojot vai dziedot), skolēni var nelietot sejas maskas.