Par ārkārtas situāciju!

Cienījamie vecāki!

MK 2020.gada 12.marta ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtas situāciju no 13. marta līdz 14. aprīlim, lai ierobežotu koranavīrusa ” Covid – 19″ izplatību Latvijā. Mācību process no 23. marta  notiks attālināti, atbilstoši Izglītības un zinātnes  ministrijas ieteikumiem, kā arī būs aizliegti lielie masu pasākumi, nenotiks arī interešu izglītības nodarbības.    

Lūdzam regulāri sekot informācijai e -klasē, elektroniski sniegt vajadzīgo informāciju klašu audzinātājiem, ievērot speciālistu ieteikumus, nepakļaujot riskam sevi un līdzcilvēkus.

Skolas vadība