Konsultāciju grafiks

Pedagogu individuālo konsultāciju grafiks 2020./2021. māc.g. šobrīd ir veidošanas stadijā, lūdzu par konsultāciju apmeklējumu interesēties pie mācību priekšmetu pedagogiem.